Petición cerrada

Ajudem a NNGG a denunciar l'adoctrinament a les aules. -- Ayudemos a NNGG a denunciar el adoctrinamiento en las aulas.

Esta petición ha conseguido 289 firmas


NNGG Castelló ha posat en marxa una campanya, que des del punt de vista de Joves amb Iniciativa, és immoral, indecent i a més té un marcat caràcter feixista volent assenyalar als docents que no seguisquen el dictat oficial del règim. La campanya #quenotelien intenta, en un temps de crispació i injustícia social portada al màxim, que pensem que els culpables són aquells que no comulguen amb l'ideari nacionalcatolicista del Partit Popular i no els que estan duent a terme aquesta política antisocial i excloent. Per això des de Joves amb Iniciativa volem denunciar aquesta campanya infame i ja de pas explicar-los que l'únic adoctrinament que existeix a les aules amparat per la legislació vigent es dóna a l'assignatura de Religió Catòlica.

Com a jove que es preocupa molt per l'educació vull prendre'm molt seriosament la campanya que esteu portant a terme tractant de que els alumnes denuncien si estan rebent "adoctrinament" a les aules i per això vull fer-vos les següents consideracions: 

-Que la única assignatura a tot l'Estat Espanyol que de manera legal ensenya doctrina a les aules és Religió Catòlica. 

-Que cap dels fets i coneixements que en dita assignatura s'expliquen són conceptes demostrats científicament o han estat consensuats acadèmicament. 

-Que els governs successius de PP i PSOE no han fet mai res per tal de solucionar aquesta anomalia educativa que suposa tindre dins de l'àmbit acadèmic una assignatura que adoctrina en el comportament social i sexual dels individus de la societat en base a unes llegendes, científicament tan demostrades com l'existència de les fades, dels ossos amorosos, o dels barrufets. 

-Que si algú vol viure la seua vida de manera espiritual pot trobar com viure-la apropant-se a qualsevol de les comunitats religioses que hi han al nostre entorn i en concret si algú té interès de rebre catequesi jo mateix puc dir-li quina parròquia catòlica li queda més prop de casa. No veig per tant, la necessitat d'impartir aquest adoctrinament en el marc de l'Educació Pública. 

Per tot això vos oferisc la meua ajuda per tal de que continueu denunciant l'injust adoctrinament que es viu a les aules des de fa molts anys. Molta sort en la vostra tasca.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NNGG Castellón ha puesto en marcha una campaña, que desde el punto de vista de Joves amb Iniciativa, es inmoral, indecente y además tiene un marcado carácter fascista queriendo señalar a los docentes que no sigan el dictado oficial del régimen. La campaña #quenotelien intenta, en un tiempo de crispación e injusticia social llevada al máximo, que pensemos que los culpables son aquellos que no comulguen con el ideario nacionalcatolicista del PP y no los que están llevando a cabo esta política antisocial y excluyente. Por eso desde Joves amb Iniciativa queremos denunciar esta campaña infame y ya de paso explicarles que el único adoctrinamiento que existe en las aulas amparado por la legislación vigente se da en la asignatura de Religión Católica.

A NNGG de Castellón:

Como joven que se preocupa mucho por la educación, quiero tomarme muy en serio la campaña que estáis llevando a cabo, tratando de que los alumnos denuncien si están recibiendo "adoctrinamiento" en las aulas y es por eso que quiero haceros las siguientes consideraciones:

-Que la única asignatura en todo el Estado Español que de manera legal enseña doctrina en las aulas es Religión Católica.

-Que ninguno de los hechos y conocimientos que en dicha asignatura se explican son conceptos demostrados científicamente o han sido consensuados académicamente.

-Que los gobiernos sucesivos de PP y PSOE no han hecho nunca nada para solucionar esta anomalía educativa que supone tener dentro del ámbito académico una asignatura que adoctrina en el comportamiento social y sexual de los individuos de la sociedad en base a unas leyendas, científicamente tan demostradas como la existencia de las hadas, los osos amorosos, o de los pitufos.

-Que si alguien quiere vivir su vida de manera espiritual puede encontrar como vivirla acercándose a cualquiera de las comunidades religiosas que hay en nuestro entorno y en concreto, si alguien tiene interés de recibir catequesis yo mismo me ofrezco a  decirle qué parroquia católica le queda más cerca de casa. No veo por tanto, la necesidad de impartir este adoctrinamiento en el marco de la Educación Pública.

Por todo ello os ofrezco mi ayuda para que continuéis denunciando el injusto adoctrinamiento que se vive en las aulas desde hace muchos años. Mucha suerte en vuestra tarea.Hoy: Joves amb Iniciativa cuenta con tu ayuda

Joves amb Iniciativa necesita tu ayuda con esta petición «Ajudem a NNGG a denunciar l'adoctrinament a les aules. -- Ayudemos a NNGG a denunciar el adoctrinamiento en las aulas.». Únete a Joves amb Iniciativa y 288 personas que ya han firmado.