Eğitimde Söz Hakkı İstiyoruz!!! We Want To Have A Say In Our Education!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.


Pandemi nedeniyle, biz öğrenciler eskisi gibi okula gitmiyoruz, online eğitim yapıyoruz. O yüzden bir şeyler değişmeli diyoruz. Bizler hep öğretmenin söylediklerine uymayı ve ezberlemeyi öğrendik. Şimdi online eğitimde aynı şey yapılınca sıkılıyoruz ve kameramızı kapatıp hiçbir şey öğrenmiyoruz.

Online dersler ile birlikte farkettik ki öğrenmiyor, hatta belki de oyalanıyoruz. Mesela dersle ilgili proje yapılan arada bir haraket edilen ve dersin işleyişinde daha çok sesimizin çıktığı başka sistemler düşünülebilir mi?

Öğretmenlerin sekiz saat boyunca anlattığı, bilgisayar başında uzun oturma saatleri ile olan bir sistemin doğamıza aykırı olduğunu biliyoruz. Mesela biz dersi anlatabiliriz. Ben de bir öğrenciyim ve kendi deneyimim ve pek çok arkadaşlarımın deneyiminin üzerinden konuşuyorum. Hiç bir çocuk sekiz saat boyunca bir ekran karşısında oturmak istemez. Bizim, çocuklar ve öğrenciler olarak öğrenme hakkımız var; o yüzden bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor. Bu kampanyamı destekleyerek öğrenme hakkımızı geri almamızı destekleyebilirsiniz.

Mesela öğretmenler daha ezberden değil de, o konuyu bir hafta önceden bizim araştırmamızı, sonra da anlatmamızı isteyebilirler. Bir sürü araştırma öğrencilerin en çok öğreterek öğrendiklerini gösteriyor.

Araştırırken öğreniyoruz, sonra da anlatırken. Bu öğrenme şekli bir öğretmenin okumasından çok daha öğretici. Bizlerin de kendi eğitimimiz de söz hakkımızın olmasını istiyoruz.


This period of time, we, students do not go to school as before, we do online education. Therefore we believe that something must change. We have always learned to obey and memorize what the teacher said. Now we get bored when the same thing is done in online education and we turn off our camera and learn nothing. With the online lessons, we realized that we are not learning. Could we think of other systems where classes could be more project-based? We cannot learn anything with the long sitting hours in front of a computer where the teachers explain for eight hours. For example, we can teach the lesson. I am also a student and speak through my own experiences and the experiences of many of my friends. No kid wants to sit in front of a screen for eight hours. We, as children and students, have the right to learn, so we have to do something about it. We can take back our right to learn if you support this campaign. For example, teachers may ask us to research the subject a week in advance and then explain it, rather than a teacher explaining the lesson for hours and hours. A lot of research shows that students learn most by teaching. We learn while researching and later on presenting. This way of learning is much more instructive than a teacher reading. We want us to have a say in our own education.