Çocuk gelisimciler adalet bakanlıgına yıllardır atama bekliyor

Çocuk gelisimciler adalet bakanlıgına yıllardır atama bekliyor

89 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Adalet Bakanligi tarafına Sacihan Çevik bu kampanyayı başlattı

"Çalıştığımız dezavantajlı gruplar hassas olduğu için atama tartışmalarının, kabaca kadro sayısı çekişmelerinin tarafı olmaması gereken gruplar olduğumuzu bilerek hareket ettik ama bu durum görüyoruz ki çocuk gelişimi iş tanımını gerektiren işler başka meslek gruplarına yüklenmekte ve meslek elemanı açığının bu şekilde kapatılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bizim bölümümüzün çalışma alanları üzerinden yıpratıcı eleştirilerin de bu anlamda bize değil, bu çalışmaların muhatabı olan dezavantajlı gruplara zarar verdiğini belirtmek istiyoruz."

� Çocuğun gelişimini çok iyi bilmek gerekir

� Çocukla görüşme yapılacağı için bilişsel ve dil gelişim süreçleri bilinmelidir.

� Gelişim dönemleri iyi bilinmelidir.

� Çocuk ile iletişimi iyi kurmak gerekir

� Çocuğu gelişimsel açıdan değerlendiren yok.

Hukukçuların çocuk gelişim basamaklarını bilmesi lazım. En azından bir farkındalıkları olmalıdır. Çocuğun yüksek yararının gözetileceği yeniliklere ihtiyacımız vardır.

ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN Adalet Bakanlığının İÇİNDE YER ALMASI İÇİN ON NEDEN…

ÇOCUK GELİŞİMCİLER;

1. Çocukların psikolojik ve ruhsal açıdan doğru gelişmeleri ve onların bu doğrultuda eğitimleriyle uğraşan kişiler çocuk gelişimcilerdir. Çocuk gelişimciler; 0-18 yaş çocuklarının tüm gelişimlerini takip ederler. Eğitimleri doğrultusunda program yapar ve uygularlar. Lisans programı sürecinde disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim alarak çocukla ilgili çok yönlü bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış olurlar. Çocuğun gelişimini bir bütün olarak ele alabilen, çocuğun kendisini ve çevresini bir bütün olarak değerlendirerek çocuk için en uygun müdahalenin ne olduğunu belirleyebilen meslektir çocuk gelişimi.

2. Çocuk gelişiminin uygulama alanlarından birisi de adalet alanıdır. Adli çocuk gelişimi olarak da değerlendirilebilecek olan bu alanda çocuk gelişimi mesleği, yöntemleri, amacı, odağı, hedefleri ve uyguladığı psiko-sosyal tedavi usulleri açısından, adalet alanında ön planda tutulan ve tutulması gereken bir meslektir.

3.Çocuk gelişimciler; Suç işlemiş çocuklarla çeşitli görüşmeler yapmalı. Çocukları suç işlemeye teşvik eden sebepleri araştırmalılar. Tüm görüşmelerden sonra çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporları hazırlamalılar. Boşanma ve boşanma sonrası davalarda, çocukların velayet davalarını incelemeliler. Hem boşanma hem de çocukların velayetine ilişkin raporlar oluşturup, ilgili makamlara ulaştırmalıdırlar. Bazı zamanlar ev incelemelerine gidebilirler. Zaman zaman sahada da çalışabilirler.

4. Duruşmalarda beyanı alınacak çocuklarla duruşma öncesi görüşerek ve duruşma süreci ile ilgili bilgi vererek kaygı düzeyini düşürmeliler, duruşmada rahat bir şekilde ifade vermesini sağlamalılar. Bu süreçte duruşmaya çocukla birlikte girerek, gözlemlerini aktarmalılar.

5. Çocuk gelişiminin temel fonksiyonlarından biri çocuğun suça sürüklenmeden önce tespit edilmesi ve buna ilişkin koruyucu önleyici hizmetlerin geliştirilmesidir. Bu hizmetler ülkemizde yeterli seviyede değildir. Adli çocuk gelişimi alanında çalışması gereken çocuk gelişimciler koruyucu, tedavi edici ve geliştirici boyutlarda hizmet üreteceklerdir.

6. Çocukların Kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayabilirler. Çocukların yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alır ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşmeler yapabilirler.

7. Çocuk gelişimciler suça sürüklenen çocuğu değerlendirirken “bireyi çevresiyle ele alma” yaklaşımından yola çıkarak, çocuğu ailesi, yakın arkadaş grubu ve çevresi ile beraber ele alabilirler. Genel ifadesi ile suçlu çocuk yoktur. Çocuğu suça teşvik eden, suça sürükleyen unsurlar vardır. Bunlar da aile olabildiği gibi, yakın çevresi, akran grupları vs. olabilmektedir. Çocuğun gelişimi, çocuğun bulunduğu her ortamda (evde, sokakta, okulda, kurumlarda vb.) gerçekleşir ve süreklilik gerektirir. Çocuk Gelişimci, tüm bu mekanlarda çocuğa dokunabilecek bilgi ve beceri ile donanmış bir meslek elemanıdır.

8. Çocuk Gelişimciler, ebeveynlerin göremediği (ya da normal karşıladığı) detayları görerek çocukta bir problem olabileceğini önceden fark edebilir; bununla ilgili çeşitli testler yapabilirler. Çocuk ve aileye yönelik bireysel ve grup programlarını geliştirip uygulayabilirler. Bu da gelişimcilerin önemini bir kez daha hatırlatan önemli bir ayrıntıdır.

9. Mesleki müdahaleleri ile çocukları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırma amacında olan çocuk gelişimciler denetimli serbestlik uygulamaları içerisinde kendisine önemli bir yer bulmalıdır. a. Kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak tutulmasına, b. Madde bağımlısı çocuk ve yetişkinlerin tedavilerinin gerçekleştirilmesine, c. Psiko-sosyal destek sağlanmasına, d. Bir eğitim kurumuna devam edebilmesine katkıları olacaktır.

10. Çocuk Koruma Kanununda (m.3/e) tanımlandığı şekliyle, Sosyal Çalışma Görevlileri arasında yer alan çocuk gelişimciler; diğer sosyal çalışma görevlileri olan psikologlar, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanlar (sosyal çalışma), psikolojik danışman ve rehber öğretmenler (PDR) ile birlikte çocuğa yönelik uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi ve uygulanmasında önemli rol oynarlar. Çocuk adalet sisteminde Çocuk koruma kanunu kapsamında mahkemeye intikal eden çocuklarla ilgili çocuk gelişimciler çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren bir sosyal inceleme raporu hazırlamalıdırlar.

Ülkemizde 0-6 yaş arası çocuklar; annelerinin yargılama dosyaları, 12-18 yaş arası çocuklar ise kendi yargılama dosyalarından dolayı cezaevlerinde tutulmaktadır. 31 Aralık 2021 itibariyle cezaevlerinde 1.941 tutuklu-hükümlü çocuk bulunuyor.

Çocukların duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı gelişimlerinin sağlanabilmesi için bir an önce harekete geçilmelidir. Genellikle yoksulluk, düşük eğitim düzeyi, olumsuz barınma koşulları, evsizlik, madde bağımlılığı, kötü ebeveyn ilişkisi, ihmal, istismar, suç içerikli ve anti-sosyal davranışlar sergileyen akran grubu, bozuk sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları, öfke kontrolünü sağlayamama gibi sosyal sorunlar karşı karşıya kalınan sorunların başında gelmektedir. Çocuk gelişimcilerin bu sosyal sorunlarda çocuklar için destek vermesi gerekmektedir ama günümüzde istihdamları ne yazık ki yapılmamaktadır.

ÇOCUK VE HUKUK, ÇOCUK HAKLARI, AİLE DANIŞMANLIĞI ÇOCUK VE İLETİŞİM TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI SOSYOLOJİYE GİRİŞ vb. deslerini almış olan çocuk gelişimciler daha fazla göz ardı edilmemelidirler.

Adalet Çocuk Kreşi projesinde, Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli projesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliklerinde, Jandarma Çocuk Şubelerinde, Çocuk Adalet Merkezlerinde, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, Çocuk Eğitim Evlerinde, Denetimli Serbestlik Birimlerinde, Kadına Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddete Karşı müdahale programlarında, ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ’nde çocuk gelişimciler yer almalıdırlar.

"Reform belgelerinizle çocuk adaleti sistemimizi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırıyorsunuz" Çocukların mutluluğu ve üstün yararı için hukuk sistemimizde yeniliklerin izini sürmeye devam edeceğinize inanıyoruz.

Bize göre devletin esası da temeli de çocukların her alanda eşit ve adil bir muamele görmesi ve mağduriyetinin giderilmesidir. Bir devleti ayakta tutacak olan yegane şey mağdurun elinden tutma, mağdurun gözyaşını silme ve adaleti tesis etmedir, çocukları yaşatmaktır. Çocuklar yaşarsa devlet yaşar.

İŞTE BU VE DAHA BİRÇOK NEDENLE ADALET BAKANLIĞINDA ÇOCUK GELİŞİMCİLERE İHTİYAÇ VARDIR. KADROLARININ İVEDİLİKLE AÇILMASI ve SEHVEN YAPILMIŞ HATANIN DÜZELTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.