Petición cerrada

Horari de recollida de les escombraries

Esta petición ha conseguido 188 firmas


"Tots som generadors de soroll i, al seu torn, tots podem contribuir a reduir-ho."

"Com a ciutadans hem de prendre consciència dels sorolls dels quals som responsables i de l'estreta relació entre soroll, salut i qualitat de vida."

Això és el que es llegeix en la pagina de l'Ajuntament de Barcelona.

Demanem a l'Ajuntament que canviï els horaris de recollida de les escombraries actuant de manera coerente amb el seu Servei de control acústic.

Demanem que el límit horari de la recollida d'escombraries siguin les 00.00 en tots els barris.

------------------------------------

"Todos somos generadores de ruido y, a su vez, todos podemos contribuir a reducirlo."

"Como ciudadanos hemos de tomar conciencia de los ruidos de los que somos responsables y de la estrecha relación entre ruido, salud y calidad de vida."

Esto es lo que se lee en la pagina del Ayuntamiento de Barcelona. 

Pedimos al Ayuntamiento que cambie los horarios de recogida de la basura actuando de manera coherente con su Servicio de control acústico.

Pedimos que el límite horario de la recogida de basura sean las 00.00 en todos los barrios.Hoy: Barcelona cuenta con tu ayuda

Barcelona en Pau necesita tu ayuda con esta petición «Ada Colau: Horari de recollida de les escombraries». Únete a Barcelona y 187 personas que ya han firmado.