Sack Dr Robrecht Vanderbeeken for vile antisemitic hate speech.

Sack Dr Robrecht Vanderbeeken for vile antisemitic hate speech.

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!

Belgian Friends of Israel started this petition to Miranda Ulens (Algemeen Secretaris [General Secretary] ABVV [General Federation of Belgian Workers])

(Français en-dessous)  [Nederlands hieronder]

Sometime University Professor and union boss  Robrecht Vanderbeeken wrote an article for an 'alternative' website called Der Wereld Morgen.

Shockingly, he made the following unsubstantiated allegations:

  • Israel is poisoning the people of Gaza 
  • Israel is starving the people of Gaza to death
  • Gazan children are being kidnapped by the "Israeli occupation army" and murdered for their organs

These flagrant and entirely untrue slanders reflect medieval antisemitic tropes and blood libels that led to historic prejudice, persecution and pogroms. 

Vanderbeeken's outrageous claims defames Israel, the only Jewish state, and insults the Jewish people. In a climate of rising antisemitism in Europe, they are as dangerous for the Jewish community as they are damaging to social cohesion.

Robrecht Vanderbeeken has shown himself to be entirely unqualified to continue as a university professor, where truth not misrepresentation should be the aim, or union leader, a role which requires exercising power with responsibility.

To show that his employer ACOD is not entirely out of touch with public opinion, and take antisemitism seriously, we demand that they sack Robrecht Vanderbeeken immediately.

** Thanks to Joods Actueel for raising this issue on their website. **

____________________________________________________________________


Robrecht Vanderbeeken, professeur occasionnel d'université et secrétaire national chargé de la culture de l’ACOD a écrit un article pour un site «alternatif» appelé De Wereld Morgen.

Il a formulé, de façon scandaleuse, les allégations non fondées suivantes:

  • Israël empoisonne le peuple de Gaza
  • Israël affame la population de Gaza
  • Des enfants de Gaza sont enlevés par "l'armée d'occupation israélienne" et assassinés pour leurs organes

Ces calomnies flagrantes et totalement fausses reflètent des tropes antisémites médiévaux et des diffamations qui ont conduit à des préjugés historiques, à des persécutions et à des pogroms.

Les propos insultants de Vanderbeeken diffament Israël, le seul état juif au monde, et donc insultent le peuple juif. Dans un contexte de montée de l'antisémitisme en Europe, ils sont aussi dangereux pour la communauté juive que pour la cohésion sociale.

Ses mots ont à juste titre été qualifiés de racistes, et de répandre le plus vil antisémitisme.

Robrecht Vanderbeeken s'est ainsi montré totalement incompétent pour poursuivre ses activités en tant que professeur d'université, où la vérité devrait être un objectif, ni en tant que dirigeant syndical, un rôle qui nécessite d'exercer du pouvoir avec responsabilité.

Pour montrer que son employeur l’ACOD (CGSP flamand, un syndicat des services publics de la FGTB) n'est pas totalement déconnecté de l'opinion publique et prend l'antisémitisme au sérieux, nous exigeons que Robrecht Vanderbeeken soit limogé immédiatement.

** Merci à Joods Actueel d’avoir soulevé cette question sur leur site Web. **

_______________________________________________________________

 Hij schreef een artikel voor de 'alternatieve' website “Der Wereld Morgen”:
De ongefundeerde beschuldigingen die hij daarin uit zijn schokkend

  • Israël vergiftigt de Gazanen
  • Israël hongert de Gazanen uit
  • Kinderen uit Gaza worden gekidnapt door het "Israëlische bezettingsleger" en vermoordt voor hun organen

De flagrante lasterlijkheden van deze 'academicus' weerspiegelen de middeleeuwse antisemitische stereotypen en de bloedwraak die leidden tot historische vooroordelen, vervolging en pogroms.

Zijn buitensporige leugenachtige beledigingen zijn tegen Israël gericht, de enige Joodse staat in de wereld, en daarom belasteren ze het Joodse volk. In een context van het toenemend antisemitisme in Europa vormen deze uitspraken een reëel gevaar voor de Joodse gemeenschap en tasten bovendien de sociale cohesie in de samenleving aan. Zijn woorden worden terecht als racistisch bestempeld en wakkeren het meest gemene antisemitisme aan.

Robrecht Vanderbeeken toont hiermee dat hij ondanks zijn opleiding volstrekt faalt als academicus. Hij neemt niet alleen een loopje met de waarheid maar geeft een infame voorstelling van zaken die een academicus onwaardig is. Als vakbondsleider, heeft hij een rol die bij het uitoefenen van macht verantwoordelijkheid vereist.

Om aan te tonen dat zijn werkgever ACOD (de Algmene Centrale der Openbare Diensten) haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig neemt en afstand neemt van dit virulente antisemitisme eisen we dat Robrecht Vanderbeeken onmiddellijk ontslagen wordt!

 ** Met dank aan Joods Actueel voor het aanpakken van dit probleem op hun website.**

 

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!