Petition Closed

Don't close our surgery!

This petition had 358 supporters


Cymraeg: Mae'r ddeiseb hon yn ymgais i newid y penderfyniad i gau Meddygfa Abersoch. Mae llawer o bobl yn anhapus iawn am y penderfyniad i gau'r feddygfa ar ôl blynyddoedd o wasanaeth arbennig. Llofnodwch y ddeiseb hon os ydych yn gwrthwynebu yn erbyn y penderfyniad. Diolch yn fawr!

English: This petition is an attempt to reverse the decision to close Abersoch Surgery. Many people are very unhappy about the decision to close the surgery after many years of service. Please sign this petition if you oppose against the decision. Thank you!Today: Cymdeithas Abersoch is counting on you

Cymdeithas Abersoch Community needs your help with “Abersoch Surgery: Don't close our surgery!”. Join Cymdeithas Abersoch and 357 supporters today.