1 respuesta

A Evissa amb bicicleta

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Som alumnes de 1r d'ESO de l'IES sa Blanca Dona, un institut públic d'Eivissa que pateix la saturació diària de vehicles i transport de tot tipus, però no només nosaltres, sinó també els 5 centres educatius de Puig d'en Valls i totes les persones que viuen a l'illa.

A Eivissa, cada vegada hi ha més gent que vol anar amb bicicleta, però també és cert  hi ha més accidents, ja que les carreteres no són adequades i falten carrils bici i, a més, els pocs que hi ha no són massa segurs i alguns són massa curts i sense sentit, ja que no arriben a cap lloc, com ara el construït a Jesús.

El pla de vies ciclistes de la red viària d'Eivissa, annex X del Pla Director Sectorial del Consell d'Eivissa diu literalment "La popularización del uso de la bicicleta, junto a una mayor sensibilización de los ciudadanos en las cuestiones medioambientales (cambio climático, saturación de tráfico en las ciudades, contaminación atmosférica y acústica, etc.), ha provocado que, en los últimos años desde distintas administraciones, se adopten medidas y planes específicos de implantación de viales para bicicletas", però nosaltres no podem constatar encara cap d'aquestes actuacions.

A més, el mateix pla diu "Se han considerado los centros educativos como elementos singulares atractores de tráfico ciclista; no obstante la gran mayoría quedan ubicados dentro de los grandes núcleos urbanos de Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu". Nosaltres, però, som a Puig d'en Valls i no entenem perquè l'accés al nostre centre, i a la resta de centres educatius de Puig d'en Valls, és un caos en les hores punta i no podem arribar-hi amb bicicleta o caminant amb total seguretat.

Cal remarcar, a més, que l'IES sa Blanca Dona no figura en el Pla Director Sectorial del Consell d'Eivissa i en canvi sí que apareixen centres que no existeixen.

A més a més, els autobusos públics o escolars tarden molt a arribar a la seva destinació a causa del trànsit i embussos, de vegades tarden mitja hora o més en recorreguts que es poden fer en deu minuts.

També volem incidir en un fet que no entenem: cada construcció que es fa és sempre pel turisme. Sabem que som una destinació turística i que ho hem de tenir en compte, però... No es poden fer els projectes pensant en els ciutadans i en la nostra illa? A cas els polítics i qui pren les decisions saben que passa als seus pobles? No hi ha cap voluntat de cuidar el mediambient i la nostra salut? No penseu que aquesta illa podria ser encara millor? No us agradaria tenir una illa on els ciutadants estiguessin contents? No volem que la nostra illa continuï sent un paradís per tots els visitants i per nosaltres? 

Sabent que tot allò que demanem comporta molts de sous, per això entenem que cal un pla d'actuació, a poquet a poquet fins a convertir aquesta illa en el  paradís que tots nosaltres desitjam.

En conclusió, demanam que:

1. Es revisi el pla de vies ciclistes de la xarxa viària d'Eivissa, en concret l'annex X del Pla Director Sectorial del Consell d'Eivissa, i es rectifiquin les incorreccions,

2. Es faci un pla real i que s'executi.

3. Es construeixin més carrils bicis segurs i acceptables i que es tinguin en compte els centres educatius com a llocs prioritaris.

4. La gent pugui anar a les ciutats i centres escolars en bicicleta i sense cap risc.

5. Els autobusos públics o escolars no tardin més del necessari en arribar a la seva destinació, sinó és per una causa major.

6. Es millori el transport públic a l'illa.

7. El transport públic tingui preus populars i que es tinguin en compte els estudiants, jubilats, gent en atur...

8. Es facin construccions per als ciutadans d'Eivissa i no només per als turistes.

 

En definitiva, demanam a les autoritats competents que tinguin en compte les nostres peticions i les signatures aconseguides en aquesta plataforma.

Atentament,

L'alumnat de 1r d'ESO de l'IES sa Blanca Dona 

CENTRES PARTICIPANTS:

CEIP BLANCADONA

CEIP PUIG D'EN VALLS

CEIP S'OLIVERA

IES ISIDOR MACABICH

IES SA BLANCA DONA