3600 Ek Gösterge Hakkı Aynı Durumdaki Tüm Meslek Gruplarını Kapsamalıdır.

3600 Ek Gösterge Hakkı Aynı Durumdaki Tüm Meslek Gruplarını Kapsamalıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgı tarafına Gürsel Yıldırımer bu kampanyayı başlattı

İktidarın bir türlü gerçekleşmeyen vaatleri arasında yerini alan 3600 ek gösterge hakkının kimlere tanınacağı hususundaki eksikliğin giderilmesini ve aynı durumdaki tüm meslek gruplarını kapsaması gerektiğine dair sitem ve talebimizdir.

3600 ek göstergeden yararlanması öngörülen meslek gruplarının sadece sayılan 4 meslek grubu ile sınırlandırılıp aynı kriterleri taşıyan diğer meslek gruplarının yok sayılması gibi bir durum ortaya çıkmış ve ayrımcılık yapıldığı duygusu veren bu durum bizleri ziyadesiyle üzmüştür. 

Her ne kadar yıllardır bir oy malzemesi haline getirilip bir türlü yerine getirilmeyen bir vaat grubundan sadece biri olsa da, yakın bir zamanda kamuoyu baskısı nedeniyle gerçekleşme ihtimali yüksek olan ve gerek çalışırken gerekse emekli ikramiyesi ve maaşımızda %20-25 gibi bir iyileştirme imkanı sağlaması beklenen 3600 ek gösterge konusunun adil bir çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Anayasa, kanunlar ve evrensel manada eşitlik ilkesine aykırı bu ayrımın neden yapıldığına, burada ki adaletsizliğe muhalefetin ve iktidar adayı siyasi partilerin neden bir vurgu yapıp ses çıkarmadığına da anlam vermekte zorlanıyoruz.

Emekten yana bir insan ve bir emekli olarak sorunlarımızın çözümünün sadece bir parçasını oluşturan 3600 ek gösterge konusunda muhalif ve iktidar adayı partilerimizin daha duyarlı ve gerçekçi tavırlar göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Yasalarla belirlenmiş görev tanımının dışında bir din görevlisinin bir ziraatçıdan, bir emniyet mensubunun bir kadastrocudan, bir egitimcinin bir inşaatçıdan, bir sağlık görevlisinin bir nüfus görevlisinden neden daha değerli olduğunun birileri tarafından bir izahının yapılması gerekir. 

Devleti yönetenler yurttaşlar arasında ayrım yapamaz ve yapmamalıdır. 

Benim durumumda olup 1.Derecenin 4.Kademesi ve 2200 ek göstergeden emekli yüksek okul mezunu onbinlerce yurttaşımızın bu haklı talep ve beklentisinin gündeme geleceğine ve bize reva görülen ikinci sınıf meslek mensupları muamelesinin bir son bulacağı inancıyla...

En içten sevgi ve saygılarımla..
8 Ekim 2021

Gürsel Yıldırımer
Emekli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.