Kampanya Kapatıldı

2018 yılı ASGARİ ÜCRET alt limiti 2000 TL olmalı.

Bu kampanya 33.061 destekçiye ulaştı


İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret denilmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı için geçerli olacak asgari ücret için 3 kez toplandı. 29 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak son toplantı ile asgari ücret belirlenecek. Gelinen noktada Türk-İş asgari ücretin 1600 TL olmasını isterken, patronların örgütü TİSK geçen yıl yapılan zammın çok olduğunu savunuyor ve bu yıl hiç zam yapılmamasını istiyor. Patronların bir isteği de hükümetin kendilerine verdiği teşvikin devam etmesi. TÜİK ise bir kişinin asgari geçim standardını 1669 TL olarak açıkladı. Ancak bugün tek bir kişinin çalıştığı aile aylık 1300 TL ile geçim kavgası veriyor.

Asgari ücretin tesbitinde, işçinin, asgari ölçüler içinde insan haysiyetine yaraşır şekilde yaşama ve çalışma imkanı nazara alınır. Geçim kaygısı çekmemek, Ailelerin birlik beraberliği bütünlüğü sağlamak , Sosyal refahın artması, işçi sınıfının mutluluğu ve refahı için; 2018 yılı ASGARİ ÜCRET'in Alt limiti 2000 tl olmasını öneriyoruz.Bugün yasin imzanı bekliyor!

yasin yolcu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «2018 yılı ASGARİ ÜCRET alt limiti 2000 TL olmalı.». yasin ve imza atan diğer 33.060 kişiye katıl.