Να αυξηθούν οι δημόσιες βρύσες στην Ελλάδα || Increase public water fountains in Greece

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Να αυξηθούν οι δημόσιες βρύσες στην Ελλάδα

Δυστυχώς, από τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός των δημόσιων βρυσών ανά την Ελλάδα έχει μειωθεί και οι πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού έχουν αυξηθεί. Τα πλαστικά μπουκάλια συμβάλλουν κατά πολύ στο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης που πλήττει τις θάλασσές μας. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης να διαθέτει πόσιμο νερό σε όλους και να ενθαρρύνει την ΔΩΡΕΑΝ κατανάλωση του τρεχούμενου νερού βρύσης με την επαναφορά των δημόσιων βρυσών και με εκπαιδευτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους είναι προτιμότερο οι πολίτες να πίνουν τρεχούμενο νερό και να αποφεύγουν την αγορά πλαστικών μπουκαλιών.

Unfortunately since the 1990s, the number of public water fountains all over Greece has decreased and sales of bottled water have increased.  Plastic water bottles are a major contributor to the plastic pollution problem afflcting our seas.  It is the government's (local AND central) responsibility to make potable water available to all and to encourage the drinking of FREE tap water with the re-introduction of public water fountains coupled with an educational campaign to explain that potable tap water is healthy and to encourage people to carry their own refillable thermos showing the consequences of one-use plastic water bottles on our environment.