Żądamy przeprowadzenia śledztwa w sprawie “polowań na gejów” w Czeczenii!

0 людей подписали. Следующая цель: 1 000 000


Русский/English/Deutsch/Español/Polski/Japanese

W ostatnich tygodniach w Czeczenii ma miejsce masowa obława i swoiste “polowanie na gejów”. Ponad 100 mężczyzn trafiło do “tajnych więzień” w republice w związku z ich orientacją homoseksualną lub podejrzeniami, że mogą być oni gejami. Mężczyźni byli tam poddawani torturom i szykanom, bici i rażeni prądem. 3 zostało zamordowanych.

Na początku kwietnia niezależne wydanie “Novaya gazieta” opublikowało materiały, w których jeden ze świadków mówi, że zatrzymanych torturowali, razili prądem. Niektórych bito do nieprzytomności.

Według informacji wydania, “polowaniem na gejów” zajmują się funkcjonariusze policji w celu “profilaktyki”. Powody dla takich “profilaktycznych” działań mogą być różne: nadużywanie alkoholu i miękkich narkotyków, podejrzenia o ekstremizm, złamanie zasad ruchu drogowego. Tym razem powodem stał się ”problem”, o którym nie mówi się głośno w republice. Homoseksualizm jest na Kaukazie Północnym piętnowany, uważany za hańbę, która może być ukarana "zabójstwem honorowym". Bliscy zamordowanych i zatrzymanych nie zgłaszają się na policję, gdyż boją się “wstydu”.

Zwracamy się do Prokuratury Generalnej i żądamy przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie represji w Czeczenii wobec osób o orientacji homoseksualnej i ukarania winnych.

Mamy obowiązek powstrzymać to bezprawie. Podpiszcie naszą petycję! Poprzyjcie nasz apel!