Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Yükümlülüklerine Uymaya Çağırıyoruz!

Kampanya Kapatıldı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Yükümlülüklerine Uymaya Çağırıyoruz!

Bu kampanya 4.823 destekçiye ulaştı
Turkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve tarafına Savaş İstemiyoruz! Çocukların Ölmesini İstemiyoruz! bu kampanyayı başlattı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Yükümlülüklerine Uyma Çağrısı!

Türkiye’de sivillerin de yaşadığı il ve ilçelerde sürmekte olan silahlı çatışmalar birçok çocuğun ölmesine, yaralanmasına ya da ebeveynlerini kaybetmesine yol açmaktadır. Bu ağır tablo, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den (md.38) kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlamamızı gerektirmiştir:

1. Silahlı çatışma hâllerinde uluslararası hukukun insanî kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak;
2. On beş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmasını önlemek için bütün önlemleri almak;
3. Silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak üzere mümkün olan her türlü önlemi almak Sözleşme’ye taraf olan devletlerin temel yükümlülükleri arasındadır.

Türkiye toplumunun, silahlı çatışma yaşanan yerlerde, devletin çocukların yaşama ve korunma haklarını teminat altına almak üzere başvurduğu tedbirler ile çatışma ortamında kendisi zarar gören veya yakınını yitiren tüm çocukların beden ve ruh sağlığını korumak ve bundan sonraki yaşamlarında bu sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek için aldığı önlemleri bilmeye ihtiyacı vardır. Bununla beraber, çocuk ölümlerinin ve yaralanmalarının önlenmesi için gereken tedbirler acilen hayata geçirilmelidir.

Gerek çatışma ortamında kendisi zarar gören, gerekse yakınlarının zarar görmesi sebebiyle travma yaşayan çocukların esenliği ve güvenliği için özel tedbirlerin alınmasına azami önem ve öncelik verilmelidir. Devleti, çocukların ve tüm sivillerin zarar görmesini engellemek amacıyla aldığı tedbirlerin neler olduğunu topluma açıklamaya, çocuk ölümlerini ve yaralanmalarını engellemek üzere silahlı çatışmaları durdurmaya ve sorunları çözmek için barışçı çözüm yollarını kullanmaya davet ediyoruz.

Çocukların çatışan tarafların saldırısı veya sağlık, beslenme gibi yaşamsal kaynaklara erişimlerinin engellenmesiyle hayatlarını yitirmeleri veya zarar görmeleri, yaşam hakkına yönelen çok ağır bir saldırıdır. Çatışma ortamları çocukların eğitim, korunma, sağlık hakları başta olmak üzere birçok hakkına zarar vermektedir. Bu hakların savaşın tali bir sonucu olarak kabul edilip görmezden gelinmesi mümkün değildir. Devletler silahlı çatışma ortamlarında sivilleri, özellikle de çocukları korumak ve her tür işlemde çocuğun en üst yararına öncelik vermekle yükümlüdür. Çocuklar için yükümlülüklerimiz, silahların susturulmasını gerektirmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ve UNICEF başta olmak üzere uluslararası topluma da çağrıda bulunuyoruz. Daha önce Balkanlar’da, şimdi bütün Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşanan silahlı çatışmaların mağduru olan çocukların Dünya’ya gösterdiği bir gerçek var: Sadece savaşlarda değil, her tür silahlı çatışma ortamında, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 38. maddesi başta olmak üzere tamamı askıya alınmaktadır. Mevcut durumda, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ve UNICEF başta olmak üzere uluslararası toplumu, çocuk ölümlerinin engellenmesi için acilen silahlı çatışmaların yaşandığı yerlerde gözlemci heyeti bulundurmaya, Devleti Sözleşmenin 38. maddesi gereği aldığı tedbirleri açıklaması için teşvik etmeye ve çatışma ortamlarında alınması gereken tedbirlerle ilgili bölge devletlerinin dikkatini çekmek üzere bir konferans düzenlemeye davet ediyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 4.823 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş