Decision Maker

Meritxell Ruiz

Consellera d'Ensenyament del Govern de Catalunya.


Does Meritxell Ruiz have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Josep Bargalló i Valls

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya.   Des de Catalunya, volem reivindicar el dret a la lliure elecció de l'horari escolar, en aquest cas, la Jornada Contínua. Entre els avantatges de la Jornada Contínua escolar trobem: la millora del rendiment acadèmic, reducció del cansament dels alumnes, descens de l'absentisme, millores en la salut infantil i una millor conciliació familiar. A la majoria de les comunitats autònomes, la Jornada Contínua ja fa temps que funciona amb èxit. I en els centres pilots en els que s'han implantat de manera provisional, ha estat un rotund èxit també. Des de aquesta plataforma, sol·licitem als responsables de la Conselleria d'Ensenyament, ens otorguin la possibilitat de fer votacions a tots els centres escolars de Catalunya. Tenim un clar exemple a Catalunya en el que diverses escoles públiques de Barcelona (i cap d’elles són escoles pilot), gaudeixen d‘una Jornada Contínua. La nostra petició es el dret a escollir des de TOTS els col·legis públics amb una sola proposta emmotllable, sense traves des dels alts càrrecs (de la mateixa manera que varen poder triar les escoles esmentades en el paràgraf anterior), una Jornada Contínua amb el següent exemple: Les hores a realitzar tant l’alumnat com el professorat, serien les mateixes però compactades per als alumnes. No es perdria el menjador ni tampoc el dret d'una beca. Únicament es realitza una remodelació d'horaris quedant d’aquesta manera: Hora d'entrada: 9:00h Hora de sortida dels infants que NO es queden a dinar: 14:00h Menjador: 14:00h – 16:30. Amb la possibilitat de recollir-los a 15:30h. Pensem en la mainada! La continuada volem tenir, tenim dret a decidir!  

Isabel Ferro
36,427 supporters
Victory
Petitioning Meritxell Ruiz, Sra. Maria Carme Pinya Salomó, Ajuntament de Premià de Mar, SINDIC DE GREUGES, Sr. Jordi Miró Meix, sindic@sindic.cat , st_mvo.ensenyament@gencat.cat, alcaldia@premiademar.cat , gir...

No al tancament de l'escola pública Mar Nova

Ahora también en castellano !! El passat divendres 29 d'abril del 2016 els SSTT Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Premià de Mar varen decidir dins un despatx el tancament d'una altra escola pública amb un projecte educatiu singular a esquenes de la comunitat educativa. L'Escola Mar Nova de Premià de Mar és una de les moltes joves escoles, "de nova creació" a Catalunya, allotjada des de fa 9 anys en mòduls prefabricats però amb un projecte educatiu que no utilitza els llibres de text, els deures o els exàmens. El projecte pedagògic de la nostra escola es materialitza amb una metodologia que utilitza l'interès del propi alumne a través de projectes i racons des de l'inici del P3 d'educació infantil fins el 6è de primària. Aquest fet ha convertit la nostra escola amb una opció educativa singular al municipi per a moltes famílies interessades en la renovació pedagògica que actualment estan impulsant a Catalunya, entre moltes altres organitzacions vinculades amb el món educatiu, la Fundació Bofill i EscolaNova21. Però l'aplicació rotunda i sense compassió del nou Decret de direccions de la Generalitat de Catalunya actualitzat a partir de la LOMCE i la consegüent imposició d'una direcció externa el passat estiu 2015 va ser l'inici d'una cadena d'accions polítiques del Departament d'Ensenyament i l'equip de Govern de l'Ajuntament de Premià de Mar dirigides a tancar un centre educatiu que aglutina docents i famílies compromeses amb una altra manera d'entendre l'educació i una opinió incòmode per aquestes administracions. Aquest passat mes d'abril la comissió selectiva que avaluava la única candidatura a dirigir la nostra escola els propers quatre anys decidia no aprovar un projecte educatiu innovador deixant un curs més la direcció de l'escola Mar Nova en una situació precària i provisional per al proper curs 2016/17. Una comissió composada per 9 membres, 5 dels quals representants del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Premià de Mar que van fer una avaluació del projecte excepcionalment exigent i estricte com mai s'ha vist. Tot plegat amb una estratègia clarament definida i planificada: tancar l'Escola Mar Nova de Premià de Mar. En el Consell Escolar de Centre del passat 3 de maig del 2016 l'inspector de zona del SSTT del Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament i la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Premià de Mar notificaven oficialment a les famílies el tancament de la línia de P3 pel curs 2016/17 i el trasllat de la resta d'escola a una altre centre de l'altre extrem del municipi. És per tot això que volem denunciar una estratègia clarament planificada i executada pels SSTT Maresme Vallès Oriental d'Ensenyament de la GENCAT i l'Ajuntament de Premià de Mar per desprestigiar la nostra escola i així poder tenir l'oportunitat de tancar-la definitivament en contradicció amb una clara tendència actual a promoure la innovació pedagògica arreu de Catalunya. Es per tot això que demanem a la Consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz i Isern que aposti per la nostra escola i en comptes de tancar una escola pública singular, li doni el suport institucional i tècnic suficient per esdevenir un centre d'èxit en el futur.  

Jordi Estarlich Corominas
5,251 supporters
Closed
Petitioning DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, Carles Puigdemont, Meritxell Ruiz

Igualdad para el alumnado sordo. Todas las clases con intérprete de lengua de signos.

Hasta hace poco, al alumnado sordo se le adjudicaban 15h (de las 28h lectivas) de interpretación en el aula y el resto de horas debían decidir si seguían las clases sin intérprete o las dejaban para el siguiente curso. El año pasado la situación mejoró un poco gracias al CREDAC y a la Plataforma “Volem signar i escoltar” que estuvo presionando y reclamando al Departament d’Ensenyament que ampliaran los horarios de interpretación de los alumnos. Al final lo consiguieron amplia...ndo un 10% más comparado con años anteriores (aunque no para todo el alumnado sordo), pero esto no implica que esté cubierto el horario al 100%. Deberían cubrirlo completamente porque es su derecho, las personas sordas tienen derecho a la accesibilidad. Este año, en septiembre otra vez parecía que había mejorado la situación ya que habían dado más horas, pero no estaba todo cubierto. En algunos casos puntuales sí, pero a la mayoría del alumnado sordo no. Si el año pasado o hace 2 años el alumno sordo tenía 15 horas semanales de intérprete, este año por ejemplo 24h semanales. ¿Y las 4 horas restantes? Pues al final el Departament d'Ensenyament, una vez empezado el curso y asignadas las horas de interpretación para los alumnos sordos, se ha dado cuenta de que ha dado más y que había metido la pata, porque había dado demasiadas horas y no hay presupuesto para cubrirlas todas. ¿Qué solución ha dado el Departament d’Ensenyament? Volver a reducir esas horas de más que se han dado a los alumnos afectados de forma inminente. Así que tanto los alumnos sordos, intérpretes de lengua de signos y desde la plataforma "Volem Signar i Escoltar", hacemos esta petición no para que no se recorten esas horas de más que se habían conseguido a día de hoy, sino por un horario lectivo cubierto totalmente con un intérprete de lengua de signos para todo alumnado sordo que quiera estudiar. Porque está en todo su derecho tener igualdad de oportunidades que sus compañeros oyentes.

Plataforma Volem Signar i Escoltar
4,852 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz Isern, Melcior Arcarons Rua, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz, Generalitat de Catalunya

Que canviin la normativa vigent de tal manera que els estudiants que tinguin 18 anys i estiguin cursant un cicle de grau mitjà, puguin presentar-se a la prova d'accès de grau superior

Castellano Per que tots els estudiants en la mateixa situació que jo no perdin 1 any d'estudis si no ho necessiten. Tinc 17 anys i en faig 18 l'1 d'agost de 2014, he tingut moltes dificultats per seguir estudiant, entre elles ha estat l'idioma (ja que sóc de Bangladesh), el temps, ja que he de fer les pràctiques obligatòries i compaginar-ho amb els estudis, i també la situació econòmica dels meus pares que estan fent un gran esforç perquè segueixi els meus estudis, de fet ens van desnonar fa un any.  Però ara veig que a més hi ha una normativa que m'obliga a deixar els meus estudis vocacionals per un any per raons que no entenc i que pateixen molts alumnes d'aquest institut i d'altres: Segons la normativa que regula els exàmens per accedir als cicles formatius de grau superior, només els estudiants de grau mitjà que tinguin més de 18 anys i el títol de tècnic poden presentar-se a aquesta prova. No ens sembla del tot raonable. La prova es fa al maig, quan ens falta només 1 més per obtenir el títol de tècnic. Per només 1 més no podré fer la prova i hauré d'esperar-me necessàriament a l'any següent. En canvi un alumne que hagi seguit els estudis de Batxillerat pot accedir als cicles de grau superior amb 18 anys, i sense fer prova. Per qué hàgim de ser penalitzats els estudiants de cicles formatius? No posem en qüestió la realització de l'examen, demanem tan sols la possibilitat que aquells estudiants que tinguin 18 anys i estiguin cursant un cicle de grau mitjà, que hagin fet un esforç personal d'estudi i preparació, i així ho desitgin, puguin presentar-se a aquestes proves i evitin d'aquesta manera esperar, forçosament, un any més per poder fer-ho. De fet tenim constància que altres comunitats autònomes, com la Aragonesa o la Valenciana no existeix aquesta limitació. Signa la meva petició per demanar a la Generalitat que revisin i modifiquin la normativa amb referència a les proves d'accés a grau superior.  

rayhan ali khan
13,632 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Meritxell Ruiz, Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya

NO AL TANCAMENT DE LÍNIES EDUCATIVES A L'ESCOLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

NO AL TANCAMENT DE LÍNIES EDUCATIVES A L'ESCOLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT Des de l'Assemblea de la comunitat educativa formada per AMPA's, mestres, associacions de veïns i sindicats de Sant Feliu de Llobregat: Demanem el teu suport per lluitar contra el tancament de línies educatives a la nostra ciutat. En aquests moments tot indica que l'escola pública Miquel Martí i Pol veurà eliminada una de les dues línies de P3 a partir del proper curs 2016 – 2017. Aquest tancament suposaria una rebaixa de la qualitat educativa i la pèrdua de llocs de feina en el sector. Actualment, amb vint-i-cinc nens a l'aula, cada nen disposa d'una mitjana de dos minuts i vint-i-quatre segons d'atenció individual per cada hora de classe. La nostra lluita va encaminada a la millora de la qualitat de l'ensenyament tractant de rebaixar el nombre de nens per classe. Trobem injust que l'augment de la natalitat marqués un augment del nombre de nens per classe en el seu moment i que ara, amb un descens de la natalitat, en compte de reduir el nombre de nens per aula, la mesura sigui tancar línies de les escoles públiques. Lluitem també per preservar la llibertat de les famílies a l’hora de triar el centre d’ensenyament dels seus fills i filles. Si us plau, signa la nostra petició i demana-li a Meritxell Ruiz, Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que no elimini cap línea de P3 a la nostra ciutat.   T'agrairíem que fessis extensiu el missatge als teus contactes. Moviment Social Sant Feliu es mou.

Moviment Social Sant Feliu es mou
2,035 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Conselleria d'Ensenyament, comissió d'educacio de la generalitat de catalunya

Evitar l'eliminació de la segona línia a l'escola pública Ciutat Jardí de Lleida.

Som un grup de pares i mares de l'escola Ciutat Jardí de Lleida de la comissió de defensa de la segona línia de P3 de l'escola. Ens han informat que aquest curs vinent 2016/17 ens volen tancar una línia de P3 de les dues que disposa l'escola. Es una escola pública de projecte innovador que treballa  per projectes, amb material Montessori  i per ambients/laboratoris des de fa 10 anys. Amb capacitat de 450 alumnes de p3 a 6é. Estem situats al barri de Ciutat Jardí de Lleida, un barri residencial i amb l'hospital Arnau de Vilanova, la Universitat d'agrònoms de Lleida, de Medicina, Biomedicina, biotecnologia, Forestals, entre altres, instituts de recerca, el centre penitenciari de Ponent, Bombers, supermercats i altres, englobant en conjunt un 5.000 treballadors entre els quals hi ha un nombre important de mares i pares de l'escola que facilita la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, a la zona només hi ha 3 escoles publiques enfront de les 4 concertades, les quals tenen 2 o més línies cadascuna, per tant hi ha molta mes oferta d'escola concertada en aquesta zona. Es un barri residencial en expansió, amb força construccions i la nostra una de les escoles amb mes preinscripcions que places disponibles, almenys fins al darrer curs. La seva particularitat la fa atractiva per moltes families de la ciutat i inclús de pobles de la vora. Suprimint una de les dues línies de p3 limitaria l'accés als infant a una escola catalogada de tipus A. Segons ens han comunicat, a  tot Lleida s'han de tancar 3 línies de p3, enlloc de reduir la ràtio d'alumnes per aula així millorant la qualitat educativa. Dues d'aquestes escoles on volen suprimir una línia son de la mateixa àrea d'influència, la nostra. Es un barri principalment amb vivendes unifamiliars on hi ha presumptivament menys natalitat que altres barris, basant-se en aquesta última dada, el delegat territorial ens ha comunicat el tancament d'una de les línies de P3 de la nostra escola el proper curs 2016-2017. Aquestes dades no són del tot correctes, si en basem en les dades disponibles de la població de 0-5 anys observem que el canvi interannual de la zona d'influència és manté bastant constants de de fa 10 anys, per tant no hi ha una davallada de la població infantil en aquesta zona. A més, moltes famílies escullen aquesta escola atreta pel projecte pedagògic singular encara que no siguin residents a la zona. El tancament d'una de les nostres línies també suposa un canvi en tota l'etapa infantil, no solament a P3, ja que per les tardes es treballa en ambients i son internivells, reduint un ambient de treball i augmentant la ràtio de cada aula l'eliminar el referent de P3. Demanem que no tanquin injustament una línia de P3 d'una escola pública, valorada i sol·licitada que funciona, innovadora i de qualitat. Recolzem que es defensi la qualitat a l'escola pública donant preferència a la reducció de ràtio d'infant a les aules.

comissió de P3
1,630 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Consorci d'Educació de Barcelona

Necessitem un nou Institut a la Dreta de l'Eixample

Sabies que si tots els alumnes que ara mateix cursen sisè de Primària a les escoles públiques del Districte de l’Eixample volguessin fer Secundària en els centres de titularitat pública que tenen adscrits, un 25% d'ells no disposaria de plaça? Encara que històricament hi ha hagut un traspàs d’alumnes de centres públics a concertats, el desequilibri entre oferta i demanda al Districte un cop feta la preinscripció és, a més, de 40 places de mitjana aquests darrers anys. Fent un pronòstic molt conservador, el Consorci d’Educació de Barcelona reconeix que en els propers anys aquesta xifra es multiplicarà per dos. Al curs 2018-2019 hi haurà 50 alumnes més que desbordaran una oferta, ara ja insuficient. Una oferta que no és innocent, i que pot estar amagant una demanda encara molt superior. La construcció de nous centres de Primària i Secundària al Districte ha demostrat aquests últims anys que l’oferta no solament servia per compensar els desequilibris existents, sinó que a més contribuia a generar més demanda de places públiques que la prevista inicialment per l’administració. Això fa pensar que la necessitat real de places d’institut públic al Districte és fins i tot superior al que reflecteixen les dades de preinscripció i al que reconeix el Consorci d’Educació de Barcelona. La necessitat d’un institut en aquesta zona de la ciutat és tan evident que ha format part dels últims plans d’equipaments educatius de Barcelona. El mapa escolar del 1995 ja el va incloure. El 1999, l’Ajuntament de Barcelona va adquirir un terreny al carrer Marina i el va cedir a la Generalitat de Catalunya per a la construcció del llargament reivindicat institut Angeleta Ferrer. El 2010 es va aprovar la construcció de l’edifici i es va adjudicar l’obra a l’empresa TAU Ingeniería. Les retallades en els pressupostos d’Ensenyament van frenar l’obra, tot i que l’administració va haver de fer front al cost del projecte executiu i a la indemnització de la constructora. En els últims anys, a la Dreta de l’Eixample s’han creat noves escoles, i en canvi no s’ha garantit la continuïtat d’aquests alumnes en la Secundària, ni des d’un punt de vista quantitatiu, ni tampoc pel que fa als projectes pedagògics. Les adscripcions de les escoles als instituts semblen oblidar completament aquest darrer criteri. Per totes aquestes raons és del tot necessària la construcció d’un nou institut a la Dreta de l’Eixample. És una oportunitat per dimensionar i prestigiar l’oferta pública de Secundària als nostres barris, i situar-la al nivell que es mereixen els seus ciutadans. Signa si-us-plau aquesta petició i fes-la arribar als teus contactes perquè l'actual consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz, ens escolti.  NECESITAMOS UN NUEVO INSTITUTO EN LA DERECHA DEL ENSANCHE DE BARCELONA No hay suficientes plazas públicas para los alumnos que actualmente cursan sexto de primaria en el distrito de la Derecha del Ensanche de Barcelona. Y el desequilibrio entre la oferta de plazas públicas y concertadas va en aumento.  Pedimos que se construya el Instituto Angeleta Ferrer, cuyo solar ya fue cedido por el Ayuntamiento de Barcelona y su construcción aprobada y luego frenada por el Consorci d'Educació de Barcelona. El incremento de nuevas escuelas públicas de primaria en la zona evidencia esta necesidad. Firma por favor esta petición y hazla llegar a tus contactos para que la actual consejera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz, nos escuche. PLATAFORMA VOLEM INSTITUT ANGELETA FERRER voleminstitutangeletaferrer@gmail.com

Juan Jiménez Domínguez
1,439 supporters