Zorunlu kısırlaştırma ve zorunlu genital müdahale insan hakları ihlalidir!

Zorunlu kısırlaştırma ve zorunlu genital müdahale insan hakları ihlalidir!

Başlama tarihi:
11 Haziran 2017
Muhatap:
Anayasa Mahkemesi ve
Kampanya Kapatıldı
Bu kampanya 2.201 destekçiye ulaştı

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: erktolia

Çağdışı bir uygulama olan zorunlu kısırlaştırma ve genital müdahaleler, Türkiye'de halen trans bireylere sistematik bir şekilde uygulanmaya devam ediyor! Trans bireylerin resmî cinsiyet kayıtlarının değiştirilebilmesi için kalıcı kısırlaştırılma ve cinsel organ ameliyatı şartı koyuluyor. Bireyler kalıcı kısırlaşma şartını yerine getirmediği takdirde cinsiyet geçişleri devletçe tanınmıyor!   

Medeni Kanun'da, cinsiyet kaydı değişimi için tanımlanan "üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma" koşulu, kişilerin bedensel bütünlüğüne yapılan insanlıkdışı bir müdahaledir ve bir insan hakkı ihlalidir. Bütün insanlar üreme hakkına sahiptir ve bu karar sadece onlara aittir! Ayrıca kişilerin cinsiyet kimlikleri, sahip oldukları genitallerden bağımsızdır. Her trans kadın vajina ameliyatı olmak istemeyebilir, sağlığı veya hayat koşulları buna elvermeyebilir. Her trans erkek de rahmini aldırmak veya penis sahibi olmak zorunda değildir. Bireylerin hayatlarına hangi genital organlarla devam edecekleri ve üreme organlarını kullanıp kullanmayacakları, temel insan haklarıdır ve devletin tasarrufunda olamaz!

İsveç hükümeti, bu uygulamanın bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul ederek, 2013 yılına kadar devlet zoruyla kısırlaştırılan tüm trans bireylere tazminat ödeme kararı aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, Fransa'dan yapılan ve 2017'de karara bağladığı başvurular sonucunda, trans kimliklerin tanınması için zorunlu kısırlaştırma şartı uygulamasının bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetti ve Türkiye dahil, AİHM üyesi tüm devletlerin gerekli yasal iyileştirmeyi yapmakla yükümlü olduğu uyarısında bulundu!

Trans bireylere zorunlu kılınan ameliyatlar, Arjantin, Malta, Almanya, İsveç ve ABD'nin çeşitli eyaletleri gibi sayıları giderek artan birçok ülkede, cinsiyet kaydı değişimi için zorunluluk olmaktan çıkarılmaktadır. Kalıcı sonuçları olan bu hayati operasyonlar, bu ülkelerde tamamiyle trans bireylerin kendi insiyatiflerine bırakılmakta ve bireylerin üreme ve bedensel bütünlük hakları çiğnenmeden cinsiyet kaydı değişimi sağlanmaktadır.

14 Haziran Çarşamba günü mevcut cinsiyet geçiş yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından incelemeye alınacak. İnceleme sonucunda yasanın iyileştirilmesi ve trans bireylerin insan haklarının teminatı için kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz!

LGBTİ+, kuir, kadın ve diğer insan hakları örgütleri olarak, Türkiye için de bağlayıcılığı olan AİHM kararı doğrultusunda, trans bireylere uygulanan zorunlu kısırlaştırmaya ve zorunlu genital müdahaleye karşı bir an önce gerekli yasal iyileştirmelerin yapılmasını talep ediyoruz!

Trans hakları, insan haklarıdır! 

İmzacı kurumlar (güncelleniyor):

erktolia  

Lambdaistanbul 

Filmmor 

Yeni Demokrat Kadın 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 

Lez-bi Feministler 

Beşiktaş Abbasağa Forumu Kadın Çalışma Grubu 

İzmir Nar Kadın Dayanışması 

Kaos GL 

SPoD

Beden Olumlama Hareketi

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği  

GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 

Siyah Pembe Üçgen 

İnterseks Türkiye 

İzmir Genç LGBTİ+ Derneği 

LeGeBit Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Dayanışma Topluluğu 

Özgür Renkler Derneği 

LADEG+ LGBTİQ Aile ve Yakınları Destek Grubu 

KADAV - Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Khas + / Kadir Has Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Klubü

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 2.201 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş