Kampanya Kapatıldı

Zonguldak Alaplı Bakımevi hayvan ölümleri engellensin.

Bu kampanya 387 destekçiye ulaştı


KONU:Zonguldak Alaplı Bakımevinde ihmal ve kötü koşullardan dolayı oluşan hayvan ölümlerinin engellenmesini istiyoruz.

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Sayın Nuri Tekin,

Zonguldak Orman ve Su İşleri Müdürü Sayın Sezgin Örmeci,

Zonguldak Alaplı bakımevinde aşağıda madde madde belirttiğimiz sorunlardan dolayı ölümler olmakta ve sahiplendirme yapılmamaktadır. Hayvanlar bakımevi demeye bile zorlanacağımız yerde pislik dolu kafeslerde, mikrobik ortamdan, hastalıktan, açlıktan, yazın kavurucu sıcaktan, kışın dondurucu soğuktan, kimi zaman birbirini yaralayıp, hatta parçalayıp ıstırap içinde ölmektedirler.

Bu ölümleri engellemek ve sahiplendirmeleri başlatmak için sorun ve çözümleri içeren durum raporumuz liste halinde bilgilerinize sunulmuştur.

1. Mevcut Durum: Çatı olarak yapılmış kısım ve kafes demirleri arasında boşluklar bulunmaktadır. Aradaki boşluklar yüzünden hayvanlar yazın kavurucu sıcağa, kışın dondurucu soğuğa ve sepken yağmur, kara karşı korumasız haldedir; bu da ölümleri artırmaktadır.

Çözüm Önerimiz: Hayvanların etolojik yapılarına uygun; yazın gölgeye sığınabilecekleri, kışın soğuktan korunabilecekleri bir plan ile bakımevi baştan aşağı yenilenmelidir.

2. Mevcut Durum: Bakımevinde mevcut bulunan hayvan ve kafes sayısına yetecek kadar bakıcı bulunmamaktadır. Görevli sadece yemek zamanı bakımevine gelmektedir. Bakımevinin eleman azlığı yüzünden pislik içinde olması oranın hayvanlar, çalışan ekip ve ziyaretçilerin sağlığı için hijyenik bir yer olmasını imkansız kılmaktadır.

Çözüm Önerimiz: Bakımevinde çalışan bakıcı sayısı mevcut hayvan ve kafes sayısına yetecek kadar artırılmalıdır. Temizlik gün içerisinde sık sık yapılmalıdır.

3. Mevcut Durum:  Barınak çevresi korunaklı değildir ve güvenlik birimi de yoktur. Çalışanlar varken, mesai saatlerinde bile kötü niyetli insanların hayvanların kafeslerine ulaşması, onlara zarar vermesi ve çalması kolayken, kimsenin olmadığı zamanlarda birilerinin girip hayvanlara tecavüz, işkence etmesi çok daha da kolaydır.

Çözüm Önerimiz: Bakımevi çevresi daha güvenli hale getirilmeli, kamera sistemi kurulmalı ve gece / gündüz güvenlik birimi bakımevine yerleştirilmelidir.

4. Mevcut Durum: Bakımevinde kısırlaştırma ve tedavi yapılmamaktadır. Bu da bakımevinde ve ilçe genelinde popülasyonun artmasına ve hasta / yaralı hayvanların ıstırap içinde ölmesine neden olmaktadır.

Çözüm Önerimiz: Bakımevinde kısırlaştırma çalışmasının acilen başlaması ve veteriner hekimin müdahale edemeyeceği durumlar için özel bir veteriner kliniğinden hizmet alımının yapılması gerekmektedir.

5. Mevcut Durum:  Bakımevinde sürekli duran birileri olmadığından ziyarete gelen birçok kişi ile ilgilenilmemektedir ve sahiplendirilme neredeyse hiç yapılmamaktadır. Özellikle yavrular gönüllü gelen veteriner hekim tarafından kısırlaştırılacakları 6. aylarına kadar kafeste bekletilmeye çalışılmaktadır. Oysaki bu hayvanların hiç biri o kadar süre bakımevinde sağ kalamamaktadır. Mikrop ve hastalıklardan dolayı acı içinde ölmektedirler.

Çözüm Önerimiz: Sahiplendirme yapılabilmesi için ziyaretçilerin bakımevinde muhatap bulacakları yetkililer olmalıdır. Acilen çalışan sayısı ve çalışma saatleri düzenlenmelidir. Sahiplendirilmelerin hız kazanması için bakımevi yönetimin gönüllülerle iş birliği yapması, resim çekilmesine izin vermesi gerekmektedir. 5199 sayılı yasa gereğince bakımevi yönetimi mevcut hayvanları resimlemeli ve belediyeye ait internet sitesinde ilan yayınlamalıdır.

6. Mevcut Durum:  Özellikle anneli yavrular, yavrular, hasta, yaşlı ve ameliyatlı hayvanların kafeslerinde herhangi bir ısıtma bulunmamaktadır. Bu hayvanlar kışın dondurucu soğuğunda hiçbir korumaya sahip değiller. Dışardaki hava koşulları neredeyse tamamen bulundukları alanların içindedir.

Çözüm Önerimiz: Yaşlı ve mağdur durumdaki hayvanların barındıkları alan korunaklı hale getirilmelidir ve geri kalan ömürlerini geçirebilecekleri bahçeli, kulübeli alanlar oluşturulmalıdır. Bakımevinin arazi bakımından gerekli alanı mevcuttur.

7.   Mevcut Durum:  Kediler için yer olmadığından toplu kısırlaştırmalar yapılamamakta, ameliyat sonrası bakılamamaktadırlar.

Çözüm Önerimiz: Kediler için bakımevinde geniş ve sağlıklı bir bakım alanı oluşturulmalı, toplu kısırlaştırmalar yapılmalı ve hayvanların popülasyonu kontrol altına alınmalıdır.

5199 sayılı hayvan hakları kanunu gereğince yukarıda saydığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi değerlendirmenizi ve yapılacak çalışmalar hakkında tarafımızı 4982 bilgi edinme yasası ve 3071 sayılı yasa gereği bilgilendirmenizi arz ederim.Bugün Şükriye imzanı bekliyor!

Şükriye Aydın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Zonguldak Alaplı Bakımevi hayvan ölümleri engellensin.». Şükriye ve imza atan diğer 386 kişiye katıl.