ZMIEŃ LICZBĘ! Naciskaj na instytucje UE by zatrzymać kryzys mieszkaniowy. #home4all

ZMIEŃ LICZBĘ! Naciskaj na instytucje UE by zatrzymać kryzys mieszkaniowy. #home4all

0 have signed. Let’s get to 7,500!


BG, DE, EN, FRHUN, IT, PL, RO, SK, SP

Jaka będzie przyszłość Twoich dzieci?
Do 2030 roku co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w złych warunkach.

Podpisując petycję wzywasz instytucje UE do wsparcia dostępności mieszkań dla wszystkich, zwłaszcza dla osób młodych i rodzin. Każdy zasługuje na godne miejsce do życia!

W związku z pandemią koronawirusa usłyszeliśmy apel: „zostań w domu“ w trosce o zdrowie swoje i Twojej rodziny. Pokazał on wszystkim jak ważne jest odpowiednie miejsce zamieszkania.

W Europie obecnie młodych ludzi w miastach coraz częściej nie stać na mieszkanie. Coraz więcej rodzin nie może opłacić rachunków za ogrzewanie mieszkania zimą czy chłodzenie w czasie upałów. Na świecie ponad połowa ludzi mieszkających w miastach żyje w slumsach. Nie są to warunki, które zapewniają ochronę zdrowia i życia w czasach pandemii.

Dom jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a Unia Europejska może w tym względzie odegrać ważną rolę.
Dołącz do apelu organizacji Habitat for Humanity. Apelujemy do UE o:

.   Ustanowienie dostępnych cenowo mieszkań, zwłaszcza dla mieszkańców państw Globalnego Południa, jednym z priorytetów w przyszłym okresie budżetowym 2021-27.

.    Zwiększenie funduszy na modernizację slumsów, poprawę infrastruktury sanitarnej i zwiększenie dostępu do wody.

.   Odniesienie się do problemu ubóstwa energetycznego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Nie zapomnij potwierdzić podpisu klikając link w wiadomości email (uwaga, może trafić do spamu).

Obecna sytuacja

Wciąż wiele krajów  jest nieprzygotowanych i niezdolnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na mieszkania w miastach. Szacowany wzrost populacji ogólnoświatowej o 1,18 miliarda ludzi do roku 2030, w połączeniu z obecnym globalnym popytem na mieszkania oznacza, że do roku 2030 kolejne 2 miliardy ludzi będzie potrzebowało godnych mieszkań. Stanowi to bezprecedensowe wyzwanie dla w sektora mieszkaniowego.

Pandemia koronawirusa podniosła znaczenie mieszkania jako sposobu ochrony przed chorobami śmiertelnymi. Dom stał się teraz najbardzej skutecznym lekarstwem, do którego jednak nie każdy ma dostęp. Organizacja Habitat for Humanity jest świadoma tego, że z powodu braku godziwych i dostępnych cenowo mieszkań oraz niewystarczająco zabezpieczonego prawa do ziemi, coraz więcej rodzin zagrożonych jest ubóstwem i brakiem stabilizacji.

Godne mieszkanie jest fundamentem życia singli, rodzin jak i społeczności, w której żyjemy a także podstawą dla gospodarki, w której wszyscy uczestniczymy.


Organizacje partnerskie:

Habitat for Humanity International EMEA
Habitat for Humanity Poland