Petition Closed

Za právo na elektronické čtení

This petition had 22,013 supporters


Dejte uživatelům knihoven právo na e-čtení – přijměte zákon o půjčování e-knih v knihovnách

Právě v době, kdy by technický pokrok měl rozšiřovat přístup k bohatství lidského vědění, knihovnám je zabráněno kupovat či půjčovat e-knihy. To podkopává jejich schopnost poskytovat takřka 100 miliónům uživatelů v Evropě volný přístup k lidskému vědění. Nastoluje to rovněž otázky o demokracii, studiu, výzkumu a aktivního zapojení všech občanů ve společnosti znalostí.

Proto 65 tisíc knihoven a jejich 100 milionů uživatelů vyzývají EU, aby přijala jasné autorské právo, jež umožní také v 21. století knihovnám plnit jejich poslání poskytovat všem občanům EU přístup k bohatství lidského vědění, ať již přímo v knihovně, nebo mimo ni, on-line.

Konkrétně chceme:

·         poskytovat našim knihovním uživatelům nejnovější e-knihy stejně, jako to děláme s tištěnými knihami

·         kupovat e-knihy za spravedlivé ceny a za přiměřených podmínek

·         aby všichni občané – nejen ti, kdo si to mohou dovolit – mohli využívat bezplatný přístup k e-knihám v knihovnách

·         aby autoři obdrželi spravedlivou odměnu za půjčování jejich e-knih veřejnosti

Potřebujeme takový evropský rámec autorského práva, který bude odpovídat tomuto účelu a umožní knihovnám nakupovat a půjčovat e-knihy.

Proto vyzýváme Evropskou komisi, aby vytvořila jasný rámec autorského práva, který dovolí knihovnám získávat a půjčovat e-knihy s odpovídající odměnou autorům a dalším nositelům práv. Stejně jako s tištěnými knihami, aktualizovaný rámec autorského práva by měl dovolit knihovnám i nadále poskytovat jejich služby ku prospěchu všech občanů Evropy!

Proto vyzýváme vlády evropských států, aby zajistily volný přístup k informacím pro všechny občany a zaručily právo na e-čtení prostřednictvím knihoven!

VYZÝVÁME VŠECHNY EVROPSKÉ OBČANY, aby se odhodlali a bránili toto právo!Today: EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations is counting on you

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations needs your help with “Za právo na elektronické čtení”. Join EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations and 22,012 supporters today.