Kampanya Kapatıldı

Yivsiz Av Tüfekleri ve Havalı Tüfekler Kanunlarına Düzenleme İstiyoruz!

Bu kampanya 493 destekçiye ulaştı


Son yıllarda yerli silah ve savunma sanayisinin de gelişmesiyle, üretimi yaygınlaşan ve ilerleyen yivsiz av tüfekleri ve havalı tüfeklere oldukça büyük bir ilgi var. 
Bu silahları yasal bir hak olarak satın alan ve kullanan atıcıların önemli bölümüyse av yapmayan, hobi olarak veya profesyonel olarak atıcılık sporuyla ilgilenen kimseler. 
Halihazırda vatandaşın satın alma belgelerinin çıkarılması aşamasında devlet memurları tarafından birçok yersiz zorluğun çıkarıldığını, alakasız mazeretlerle vatandaşın gereksiz yere meşgul edildiğini, gerekli resmi evrakların ve raporların hazırlanması sürecinde psikolojik caydırmaya yönelik hukuksuz uygulamaların yapıldığını her gün duyuyor, şahit oluyoruz.

Tüm bunlarla beraber, satın alma belgelerini ve ilgili ruhsatlarını tamamlayıp yivsiz av tüfeği veya havalı atıcılık tüfekleri, tabancaları almış ve ilgili kanunların müsaade ettiği alanlarda ve kurallar çerçevesinde atış yapan veya av yapan sivil vatandaşların yine hukuksuz şikayetler ve uygulamalarla silahlarına el konulduğunu, söz konusu atıcı vatandaş %100 haklı dahi olsa mutlaka kanunun ilgisiz bir maddesini gerekçe göstererek hukuksuz adli veya idari işlem yapıldığını, ülkemiz hukuk sistemindeki mevcut dava sürelerinin ve prosedürlerinin de oldukça uzun ve masraflı olması sebebiyle birçok arkadaşımızın haklı dahi olsa davasından vazgeçip bezdiğini görüyor, duyuyor, her gün yeni bir vakaya şahit oluyoruz.

Mevcut durumda açıkça görülüyor ki; yivsiz av tüfekleri ve yivli veya yivsiz havalı tüfeklerle tabancalar konusundaki kanunlar ve diğer düzenlemeler ne kolluk kuvvetler ne de adli makamlar tarafından tam manasıyla bilinmiyor ve bilinse dahi kanun ve düzenlemelerdeki birçok boşluk, suç veya kabahat tanımı yapılmamış, yaptırımları net belirlenmemiş alan ve durumlardan ötürü, bu tip silahları almak ve kullanmak haklarına sahip vatandaşlarımız ciddi manada mağdur ediliyor. 

Bir emniyet mensubu, havalı tüfekle atış yapan bir vatandaş hakkında yapılan şikayet üzerine o atıcıya, ateşli, yivsiz av tüfeklerini kapsayan yasa maddesi üzerinden tutanak tutup adli işlem başlatabiliyor veya başka bir olayda meskun mahal dışında kurallı atış talimi yapan bir vatandaş, sırf "şikayet edildiği" gerekçesiyle "meskun mahalde görünür şekilde ateşli silah taşımak" maddesinden işlem görebiliyor. Özetle herhangi bir şikayet, tanıklık vs. olduğu anda muhakkak adli veya idari işlem yapılıyor ancak bunların birçoğu hukuksuz. Açık atış poligonunda yivsiz av tüfekleriyle atış yaptıkları için hakkında adli işlem yapılmış, tüfeğine el konulmuş, davası devam eden, ceza almış, idari para cezaları ödemiş, henüz başına gelmiş ama ne yapacağını bilemeyen sayısız arkadaşımız var. Çoğunun maruz kaldığı adli işlemin de gerekçesi "meskun mahalde ateşli silah kullanmak" ki meskun mahalde açık poligonların kurulması dahi mümkün değil yasalarımız nezlinde. Bir arkadaşımıza bizzat emniyet mensubu bir memur "açık poligonu hafta sonu siz siviller kullanabilirsiniz" dedikten sonra, o arkadaşımıza, hafta sonu, başka memurlar tarafından bahsettiğim adli işlemler yapılıyor mesela. Veya sırf şikayet edildi diye, askeri atış poligonunda oturur haldeyken, yanında havalı tüfek bulunan askeri bir personele "meskun mahalde, cadde ve sokaklardan, binalardan görünecek halde silah taşımak" maddesinden idari para cezası işlemi yapılıyor, ki mevkii meskun dışı bir askeri atış poligonu.

Sonuç olarak gerek konuya dahil devlet memurlarının bilgisizliği, gerek yasalardaki boşluklar ve tanımı yapılmamış alanlar, durumlar yüzünden vatandaşlarımızın silah edinme ve kullanma hakları zarar görüyor, yersiz ve hatalı uygulamalar yüzünden hem vatandaşın, hem kolluk kuvvetlerimizin hem de adalet sistemimizin vakti ve mesaisi boşa harcanıyor. Kolluk kuvvetlerimiz her vakıada kendisini işlem yapmak zorunda hissedip, vatandaş suçsuz, kabahatsiz dahi olsa alakasız kanun ve maddelerden işlem başlatıyor, kolluk kuvvetlerimiz ve savcılarımız bahse konu silahları ve bunların niteliklerini bilmiyor, adli makamlarımız ise olayı tam manasıyla kavrayıp karara bağlayana kadar ciddi vakit ve hak kayıpları yaşanıyor.

Vatanını, milletini, devletini ve kültürünü seven; yivsiz av tüfekleri, havalı tüfekler ve benzer, kanunların edinme ve kullanma müsaadesi verdiği silah tiplerini yasal hakları olarak satın alıp kullanan bizler, konuyla alakalı yasa ve düzenlemelerin bir an evvel düzenlenmesini, her türlü boşluğun giderilmesini, tüm silah tip ve özelliklerinin net şekilde tanımlanmasını, kesinlikle yasakların ve yaptırımların netleştirilmesini, hatalı, eksik veya yanlış uygulama ve kararlarla daha çok arkadaşımızın mağdur olmaması adına talep ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını, silah sever vatandaşlar olarak arz ederiz.

 Bugün Mustafa imzanı bekliyor!

Mustafa daşdemir bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yivsiz Av Tüfekleri ve Havalı Tüfekler Kanunlarına Düzenleme İstiyoruz!». Mustafa ve imza atan diğer 492 kişiye katıl.