Yeni Seçim Yasasında Körlerin Tek Başına Oy Kullanma Hakkı Artık Ötelenmesin!

Doğrulanmış başarı

Yeni Seçim Yasasında Körlerin Tek Başına Oy Kullanma Hakkı Artık Ötelenmesin!

Bu kampanya 13.045 destekçi ile değişim yarattı!
Başlama tarihi:
Muhatap:
Turkiye Buyuk Millet Meclisi ve

Bu kampanya neden önemli?

Bizler görme engelliler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm partiler ve millet vekillerinden Tek başına ve gizli biçimde oy kullanabilmemiz ve irademizin sandığa tam olarak yansıyabilmesi için seçim yasasının 93 maddesinin değiştirilmesine destek vermelerini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki erişilebilir seçim mümkün, ötelenemez.

Anayasal bir hak olduğu halde ülkemizdeki görme engellilerin hala tek başlarına gizli oy verme haklarını kullanamadıklarını biliyor muydunuz? Maalesef 3627 sayılı seçim kanununun 93. Maddesi körler, felçliler veya bu gibi bedensel engelleri açıkça belli olanların o seçim çevresindeki bir akrabaları veya yoksa herhangi bir başka seçmenin yardımıyla oy verebileceğini düzenlemekle yetiniyor. Yani gizli oy kullanma hakkımız fiilen ortadan kalkıyor ve irademizi bir akrabamız veya daha kötüsü hiç tanımadığımız birinin insafına terk etmemiz öğütleniyor.

Üstelik Görme engellilerin tek başlarına ve mahrem biçimde oy kullanmaları mümkün. Hem de ciddi bir ek yük getirmeden. Ülkemizde Engelsiz Erişim Derneği’nin çalışmaları sonucu hazırlanan oy pusulası boyutlarındaki şablonlar yardımıyla 2017 Anayasa Referandumu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yerel seçimlerinde yüzlerce görme engelli tek başlarına oy kullanarak iradelerini sandığa yansıtmanın özgürlüğünü yaşadı. Bu şablonların içine oy pusulası yerleştirilip kapatıldığında her parti veya adayın altında mühür basılacak bölüm boşluklarla gösteriliyor ve dokunularak hissedilebiliyor.

Bizler yeni seçim yasasının gündemde olduğu bugünlerde anayasal hakkımız olan gizli oy kullanabilmemizin garanti altına alınmasını talep ediyoruz. Bunun için 3627 sayılı Seçim kanununun 93. Maddesine küçük bir ekleme yapmak yeterli olacak: “Yüksek Seçim Kurulu Görme engellilerin tek başlarına oy kullanmaları için gerekli tedbirleri alır”. Böylece hem isteyen kişilerin birilerinin eşliğinde oy kullanmaları hakkı saklı kalacak, hem de dileyenlerin gizli ve mahrem biçimde tek başlarına oy kullanmaları yasayla güvence altına alınmış olacak. Sizler de Gizli oy kullanma hakkımıza destek verin, irademiz sandığa daha çok yansısın!

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 13.045 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş