Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır! #YasaHemenÇıkmalı

Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır! #YasaHemenÇıkmalı

Başlama tarihi:
7 Aralık 2017
Muhatap:
Cumhurbaşkanlığı ve
İmzalar: 1.602.515Sonraki Hedef: 3.000.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Özellikle son günlerde artan hayvana şiddet ve istismar olaylarını üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz.

2004 yılında TBMM tarafından kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı hayvana şiddet ve istismarın karşılığının sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı canice eylemlerin önünü kesmemekte, verilen cezalar toplumun tüm kesimleri tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Dünyamızı paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCK kapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ivedilikle yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Hemen destekle
İmzalar: 1.602.515Sonraki Hedef: 3.000.000
Hemen destekle