Bolu Yeniçağa Gölü Havzasına Yapılması Planlanan Dev Tavuk Çiftliği Durdurulsun!

Bolu Yeniçağa Gölü Havzasına Yapılması Planlanan Dev Tavuk Çiftliği Durdurulsun!

1.503 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Bolu Valiliği ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: özer bilgi

Yeniçağa Gölü ve havzası, çevre sağlığı ile beraber ekosistem ve küresel ısınma açısından çok önemlidir. Bilinçsizce tüketilecek bir miras değildir. Onu yaşatmak bizim insanlığa ve gelecek nesillere borcumuzdur.

Bölgemizde doğal yapının korunmasının öneminin farkında olan devletimiz büyük projeler ve yatırımlar yapmıştır.

Göçmen kuşların konaklama, yaşama ve üreme bölgesidir Yeniçağa gölü ve etrafındaki turbalık alandaki kuş çeşitliliği kayıt altına alınmıştır. Kuş gözlem kuleleri yapılmıştır, hiçbir masraftan kaçınılmamış, doğayı sevenler için. Göl üzerine iskeleler tekneler konulmuş, arıtma tesisleri yapılmıştır.

İnsan, bitki, hayvan bütün canlıların, verimli topraklarda, temiz sularda, uygun atmosferde yaşaması için doğanın korumasına yönelik büyük projeler yapılmıştır. Bu bölgedeki ekosistemin korunması için, bilim adamlarımız büyük emek harcamış, devletimiz hiçbir masraftan kaçınmadan uluslararası proje çalışmalarını raporlar ve uygulamalar halinde halkımız ile insanlığın hizmetine sunmuştur.

Yeniçağa Gölü ile çevresindeki turbalık ve sulak alanlar çok duyarlı olmamız gereken bir ekosistemdir. Hayvancılık veya sanayi başta olmak üzere her türlü imar hareketlerinde, bilimin gösterdiği yoldan gidilerek doğal çevreye zarar verilmemelidir.

Göçmen kuşlara, çeşitli canlılara ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan göl ve havzası Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası RAMSAR SÖZLEŞMESİ kapsamındadır.

Etrafındaki torf ağırlıklı topraklar, onları besleyen akarsu ve yeraltı suları ile havza "Karbon Yutağı" görevi gördüğünden dolayı "Küresel İklim Değişikliği" ni önlemek için doğal yapının korunması gerekmektedir. Bu gereklilik, toprakları üzerinde halkın geçim için yapacağı her tür üretim için de söz konusudur..

En nihayet, memleketimizin güzel çevre, temiz hava, verimli toprak, yaşanılası bir yerleşim yeri olarak kalması hepimizin ortak ve vazgeçilemez arzusudur. Çiçek kokan, yosun kokan memleketimizin tavuk gübresi kokmasını istemeyiz...

Havzada tavuk, civciv ve yumurta olarak üretimde bulunan kanatlı kümesleri, dar bir alanda çok yoğun kurulduğundan ekosistemi tehdit hali çoktan oluşmuştur. Gölü besleyen yer üstü ve yeraltı suları gölü besleyememe noktasına erişmiştir.

Göl ve tarım suyunun azalması ve kirlenmesinin zararları yazımın sonunda eklediğim, konusunda uluslararası söz sahibi akademisyenlerin özenle hazırladığı ve bilim dünyasında önemli bir yeri olan projede, göl ve havzasının hava, su ve toprak rejimi irdelenerek anlatılmıştır.

Geçerli bir "ÇED Raporu"(Çevresel Etki Değerlendirmesi) olmamasına rağmen, korona ile mücadele günlerinde olağanüstü toplanan Bolu İl Genel Meclisinde, Yeniçağa Çamlık Köyünde 500.000'lik bir Tavuk Üretim Çiftliğinin kurulmasının bir oldubitti ile oylatmasını anlamak mümkün değildir...

Etrafındaki torf ağırlıklı topraklar, onları besleyen akarsu ve yeraltı suları ile havza "Karbon Yutağı" görevi gördüğünden dolayı "Küresel İklim Değişikliği"ni önlemek için doğal yapının korunması gerekmektedir. Bu gereklilik, toprakları üzerinde halkın geçim için yapacağı her tür üretim için de söz konusudur..

En nihayet, memleketimizin güzel çevre, temiz hava, verimli toprak, yaşanılası bir yerleşim yeri olarak kalması hepimizin ortak ve vazgeçilemez arzusudur. Çiçek kokan, yosun kokan memleketimizin tavuk gübresi kokmasını istemeyiz...

Havzada tavuk, civciv ve yumurta olarak üretimde bulunan kanatlı kümesleri, dar bir alanda çok yoğun kurulduğundan ekosistemi tehdit hali çoktan oluşmuştur. Gölü besleyen yer üstü ve yeraltı suları gölü besleyememe noktasına erişmiştir.

Göl ve tarım suyunun azalması ve kirlenmesinin zararları yazımın sonunda eklediğim, konusunda uluslararası söz sahibi akademisyenlerin özenle hazırladığı ve bilim dünyasında önemli bir yeri olan projede, göl ve havzasının hava, su ve toprak rejimi irdelenerek anlatılmıştır.

Konu hakkında çevre incelemesi yapmadan ve araştırmada bulunmadan, doğanın artık tahammül edemeyeceği bu devasa tesisin kurulması için, korona salgını koşullarında, başka nedenlerle olağanüstü toplanmış heyetin başkan ve üyelerinin oy çokluğu ile evet kararı çıkması ne büyük gaflettir… Alelacele oldubitti ile karar oluşturmak ne kadar hazindir…

Bolu'nun hiç bir yerine çok ufak kapasiteler için dahi izin verilmez iken, bilemediğimiz herhangi bir tesir ile oy çokluğu sağlayarak evet denmesi ne büyük haksızlıktır…

 

1.503 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.