Yedikule Bostanları'nın tarihi misyonu ve geleneksel fonksiyonu korunsun; Yedikule Bostanları tarım alanı olarak kalsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


İstanbul'un tarihi kara surları 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edildi. Haklı bir karardı ve biz de bu surları emanet sayıyor, koruyoruz.

Bu bağlamda 1500 yıldır bu surların parçası olan tarım alanları da emanetimizdir. Zira henüz UNESCO ya da bir başka uluslararası otorite tarafından miras değeri ilan edilmemiş olsa da, GTH Bakanımız Mehdi Eker'in de dediği gibi, "kültürün kaynağı agrikültür, yani tarımdır" ve Yedikule Bostanları 1500 yıllık bir tarihin, yaşatılan bir kültürün fevkalade önemli örneğidir. Bu biricik kültürü korumak, bu tarihi yaşatmak geçmişe olduğu kadar geleceğe karşı da sorumluluğumuzdur.

Yedikule Bostanları'nın rekreasyon amaçlı dahi olsa inşaat alanına dönüşmesini 2013 yılının Temmuz ayından bu yana endişe ile izliyor ve gerçekleşen moloz dökümlerinin ve yakın zamanda başlayan betonlaşmanın bu 1500 yıllık ve son derece bereketli tarım toprağına etkisinin geri dönülmez olacağından endişe ediyoruz.

Dileğimiz gerek Anakent Belediye olarak ve gerekse de İlçe Belediyesi olarak kültürümüze, tarihimize sahip çıkmanız. Talebimiz Yedikule Bostanları'nın tarihi misyonu ve geleneksel fonksiyonu korunsun; Yedikule Bostanları tarım alanı olarak kalsın.