ATIKSIZ TRAFİK - YANGINSIZ TÜRKİYE

ATIKSIZ TRAFİK - YANGINSIZ TÜRKİYE

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
TBMM ve tarafına Atıksız Trafik- Yangınsız Türkiye ( GEÇ OLMADAN- İKLİM ELÇİLERİ) bu kampanyayı başlattı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2011-2020 verilerine göre her yıl çıkan ormanların %89’u insan kaynaklı. Bunun ise yalnızca %6’sı kasıtlı çıkarılıyor. 

  • İnsan kaynaklı yangınların sebepleri arasında doğaya bırakılan atıklar önemli bir faktör. Bizler de bunu azaltmak adına gerekli yaptırımların ve bilinç yaratma çalışmalarının arttırılması gerektiğini savunuyoruz. 

  • Ülkemiz kanunlarında her ne kadar çevreye çöp atmak, zarar vermek suç olsa da bu konuda gerekli bilinç sağlanmış değil. Bunun sebeplerinden birisi de para cezası yaptırımlarının göz korkutmayacak kadar düşük tutarlarda kalması. 

  • Bu konuda değişikliklere trafikte başlanması ile plakalar üzerinden cezai yaptırım denetlemeleri daha kolay olacağından Karayolları Trafik Kanunu Madde 73’te değişiklik yapılmasını ve 108 TL olan idari para cezasının artırılmasını talep ediyoruz. 
  • Karayolları Trafik Kanunu Madde 73:  – (Değişik birinci fıkra: 17/10/1996-4199/27 md.) Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi, seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması yasaktır.
    (Değişik:18/10/2018-7148/24 md.) Seyir hâlinde cep ve araç telefonu ile benzer haber- leşme cihazlarını kullanan sürücüler 235 Türk lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.