Yander A.Ş., köyümüzden ve doğamızdan elini çek! RESt çek!

Kampanya Kapatıldı

Yander A.Ş., köyümüzden ve doğamızdan elini çek! RESt çek!

Bu kampanya 4.404 destekçiye ulaştı
Yander A.Ş. sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Kınay ve tarafına Mustafa Fatih Bakır bu kampanyayı başlattı

Köyümüzde RES İstemiyoruz

Yander A.Ş., Marmariç ve Çınardibi sakinlerinin yaşamını bütünüyle etkileyecek Mersinli RES projesi için aldığı ”ÇED gerekli değildir” iznini, açtığımız dava sonucunda mahkemenin iptal etmesinin ardından, -daha önceki başvuru dosyasında da karşılaştığımız kaba, duyarsız, titizlikten, ciddiyetten ve samimiyetten yoksun tutumunu sürdürdüğünün kanıtı olan- bir ÇED Başvuru Dosyası ile süreci yeniden başlattı.

Sizlerin de 4 bin 400’den fazla imza desteğinizle kazandığımız mücadelemiz yeniden başlıyor.

YANDER A.Ş’nin, Bayındır, Kemalpaşa, Torbalı sınırları içinde inşa etmeyi planladığı Mersinli RES, her biri 2,5 MW gücünde 22 türbinden oluşuyor. Projeyle ilgili ÇED sürecini yeniden başlatan ve ÇED başvuru dosyası ile, projeyi halkın görüşüne açtığını iddia eden YANDER A.Ş., ne dava sürecinde ne de başvuru dosyasını oluştururken, Marmariç’te yaşayanların görüşüne başvurma ihtiyacı hissetmediği gibi, yerleşimimizi yok saymaya devam ediyor.

Santral sahası sınırlarını Marmariç’in evlerini, bahçelerini, okulunu, misafirhanesini, ortak yaşam alanlarını içine alacak şekilde çizen, en yakın türbini köye 950 metre gibi yakın bir noktada konumlandırmayı uman YANDER A.Ş., bu tavrıyla halkın görüşüne değer vermediğini bir kere daha gösteriyor.

Biz Marmariç ahalisi ve Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği olarak daha önce de söylediğimiz gibi, RES projesinin yaşam alanlarımızın, bağımızın, bahçemizin, ormanların ve tarlaların yakınında olmasını istemiyoruz. Santral sahası sınırlarının, yaşayanların ve maliklerin rızası olmadan, hangi hakla Marmariç ve Çınardibi köylerinin yaşam ve tarımsal alanlarını içine alacak şekilde çizilebildiğini anlamak mümkün değil.

Yerleşim yerlerine 2 km’den daha yakın türbinlerin, Rüzgâr Türbini Sendromu gibi etkilerinin olduğuna dair bilimsel raporlara; Karaburun’daki, Mersin’deki köylülerin yakında konumlanmış türbinlerin sesi nedeniyle yaşadığı rahatsızlıkların bilinmesine rağmen, Marmariç’in ve Çınardibi’nin birkaç yüz metre yakınında, selamsız sabahsız, Marmariç’i ve sakinlerini dava kazanıp izinlerini iptal ettirdikten sonra dahi YOK saymaya devam ederek, türbin yapılmasında ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir.

Ayrıca yapılması planlanan 22 türbin orman alanı içinde olduğundan ciddi bir ağaç kıyımının olacağı, ormanda yaşayan pek çok canlının yaşam alanlarının yok edileceği, 100 metreden daha yüksek türbinlerin peyzaj kirliliğine yol açacağı aşikardır.

Hazırlanan ÇED raporunda da kuş göç yolları üzerinde olmasa da proje alanının, Türkiye popülasyonu çok azalmış kuş türlerini barındırdığı belirtiliyor. Ayrıca sahadaki memelilerin yaşamlarının ne kadar değersiz sayıldığı proje başvuru dökümanında yer alan şu cümleden de anlaşılıyor: ”Yabanıl formların iş makinelerinden etkilenmelerinin önüne geçebilmek için kendiliklerinden kaçmalarına müsade edilmelidir.”

Bizler, küçük ve yerel ölçekte gerek doğal varlıklara, gerek sosyal yapıya, gerekse sağlığa zarar vermeyen boyutlarda ve yerel üretimi mümkün olan enerji projelerini destekleyen Mamariç ahalisi olarak, yaşam alanlarımızı tehdit eden YANDER A.Ş.’nin Mersinli RES projesini istemiyor ve bu projenin gerçekleşmemesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kere daha ilan ediyoruz.

Bu mücadelede imza kampanyamızı daha da yaygınlaştırarak sesimizi daha fazla duyurmaya yardımcı olacağınıza eminiz.

Desteğiniz köylerimizi, bahçelerimizi, tarlalarımızı, ormanlarımızı koruyacak ve pek çok canlıyı yerinden sürülmekten kurtaracak.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 4.404 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş