Kampanya Kapatıldı

Y.MAHALLE BELEDİYESİ sokak ve parklardaki köpeklere ARTIK DOKUNMASIN

Bu kampanya 2.341 destekçiye ulaştı


11 Eylül 2013
Konu: Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin 5199 Sayılı Yasayı İhlali Hakkında

Yenimahalle belediyesine ait olan Macunköy Barınağı uzun süredir duyarlı vatandaşlar tarafından ziyaret edilmekte ve adeta bir ölüm ve işkence kampı olduğu görülmektedir. Gönüllüler tarafından defalarca belediye başkanına ve barınaktan sorumlu veteriner müdürüne mailler gönderilmiş ve durum hakkında bilgi verilip, yetkililer yasalar uyarınca göreve çağrılmıştır. Ancak hiçbir geri dönüş ve düzelme olmamıştır. Bu umursamaz tutum ve görev ihmal ve ihlalleri sonucunda macunköy barınağında hayvanlar bakımsızlıktan ve pislikten sürekli ölmektedir.

Yenimahalle Belediyesinin Macunköy barınağı ile ilgili 13 Ağustos 2013 tarihi ve devamı günlerde sosyal medya olan facebook ve twiter paylaşım sitelerinde çıkan resim ve video görüntüleri üzerine belediye ile ilgili ilgili makamlara şikayetlerde bulunulmuş olup, bunun akabinde Yenimahalle ilçe belediyesinde yaşayan gönüllü hayvanseverlerin sokak ve parklardaki köpekleri tek tek toplanmaya ilçe sınırları dışındaki (Akyurt,Bağlum,Sincan) dağlık alanlarına atılmaya,hatta iğnelerle atış yapılarak ölümcül vuruşlarla gönüllülerin bir çok köpeği yok edildiği park bekçileri ve gönüllülerin şahitliği ile ispatlanmıştır.

-Onlarca yavru kanlı ishal olan yavrularla aynı kafeslere(1 nolu kafes) konularak bilerek ölüme atıldığının tarafınızca incelenmesi, (Gönüllülerin barınak ziyaretindeki gözlemlerinden edindiği bilgiler)
-Yasak olduğu halde kediler alınmakta ancak karanlık bir hücreye kapatılarak bakımsızlıktan ve tedavi edilmemekten ölmelerine neden olunduğu,Anne kedilerin, köpek havlama seslerinden korkması yüzünden yavrularını yediğine bizzat gönüllülerce şahit olunmuş, bu hususlarınn incelenerek tespit yapılması,
-Yine gönüllülerin barınağı ziyareti esnasında kafeslerde bulunan hasta hayvanların(yerinden kalkamayan,ağzından köpük gelen vs) durumları sorulduğunda ise Taşeron firmanın veterineri tarafından sözle “Belediyenin bu hayvana yapabileceği tedavi aracı,aşı yada herhangi bir ilacı bulunmamakta” deyip hayvanı kafeste ölüme terk ettikleri, Gönüllülerin kısmen kurtarabildiği hayvanı kafesten çıkartarak kendi maddi imkanlarıyla özel veterinerlikte yada fakülte de tedavi ettirdikleri, bu nedenle bu husus doğrultusunda barınağın eksik taraflarının incelenmesi,
-Gönüllüler her seferinde eksilen, yok olan hayvanları sorduklarında sokağa bırakıldı, zaten hastaydı öldü yada sahiplenildi gibi yalanlar söylenmekte ancak bunlara dair hiçbir kayıt ve ispat sunulmadığı bilgisinin incelenmesi,
-Kaldı ki sokaklarda aşılı ve kısır hayvan sayısı da gitgide azalmakta, bu durumda akıbetlerinin ne olduğu ortadadır.( Ya öldürülmüş ya da açlıktan ölsünler diye dağ başlarına atılmışlardır.)
-Ellerinde röntgen cihazı dahi olmaması basit bir kırığa dahi müdahale edilememesi, ilaç yetersizliği düşündürücüdür, zira kanunen belediyelerin barınaklar için ayrılmış oldukça yeterli( dürüstçe kullanılırsa) bir bütçesi bulunmaktadır.Bu hususun mali defter kayıtları incelenerek tespit edilmesi,
-Bu sorunlarla ilgili yakın zamanda başkan yardımcısı ile yapılan görüşmede ekteki fotoğraflarda da göreceğiniz  "sokaklarda küpeli-küpesiz hayvan görmek istemiyorum, hepsini toplayın" şeklindedir. Akabinde gönüllüler sokaklarda besledikleri köpekleri ne barınakta ne de yaşadıkları bölgelerde bulamamıştır. Yok edildikleri apaçık bellidir. (Bknz 5199 sayılı yasanın İKİNCİ KISIM Birinci Bölüm 6.Madde 4.Paragraf)
MADDE 6:“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. “

-Hayvansever gönüllü bir arkadaşımız , başkan yardımcısı randevulu olarak görüşmüş ve sorunları ve şikayetleri aktarmış ancak yanıt olarak " Ben parklarda sokaklarda köpek görmek istemiyorum.Keşke bir ormanım olsada onların hepsini oraya atsam"cevabıyla karşılaşmıştır.  Ayrıca bu işin kendilerinin değil Ankara Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğunu söylemiştir, yasalardan bir haber olduğu ortadadır. Hayvanlardan kısa yoldan kurtulma ve uğraşmama amacı güttüğünü açıkça belli etmiştir.
-Taşeron firmanın yakalama ekibinden Umut Apaydın adlı şahıs 23 temmuz tarihinde facebook sayfasında tavşan avlarken, elinde ölü tavşanla fotoğraf koymuş, hayvanseverlerden gelen tepkilere (belediyeye şikayet edeceklerini söylemişler) karşılık " o derneklere güveçte tavşan yahnisi yollayayım da görsünler" yazmıştır.(bakınız ekte bahsi geçen fotoğraf ve profil sayfasında yazanlar)
Böyle bir kişinin bu görevde çalıştırılması, hayvanların veteriner eşliğinde, uygun uyuşturucu iğnelerle yakalanması yasal olarak zorunlu iken işin bir avcı ile kısa yoldan halledilmesi artniyeti taşıdığını belli etmektedir.
 -Ayrıca bu Umut APAYDIN adlı taşeron firmanın toplama ekibindeki işçisi kendisini Hayvanseverlere veterinerim diye tanıtarak sokakta baktığı hayvanlarına ücret karşılığı aşı yapma girişiminde dahi bulunduğu duyulmuştur. Belediyeye bununla ilgili şikayet gitmesine rağmen,Belediye bu konuda taşeron işçi için cezai yaptırım dahi sağlamamıştır. Belediye kayıtlarından bu durumun araştırılması,savunmasının alınıp alınmadığının tespit edilmesi,
Halbuki Belediye sokak hayvanları için aşıları ücretsiz yapmakta ancak bu şahıs Belediyenin zimmetinden aşıları  alarak kendisine rant sağlamaktadır. Ayrıca bu şahsın kendisini veterinerim diye tanıtmasının diğer bir nedeni ise, toplama esnasında araçta bir veterinerin bulunmamasıdır.Çünkü yasada açıkca veteriner kontrolü olmadan hayvan toplanamaz. Ancak her defasında toplama ekibi araçta veteriner olmadan sokaktaki hayvanları bilinçsizce tabancayla atış yaparak toplamaktadır. Takdir edersiniz ki her hayvana veteriner kontrolü olmadan uyuşturucu iğne atamazsınız. Çünkü o hayvanın bir hastalığı olabilir yada doğum yapmamış bir anne adayı köpek-kedi olabilir. Bilinçsizce yapılan atışlar bir çok hayvanın ölümüne sebep olmaktadır.( Bkz. 5199 sayılı HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ”nin dördüncü kısım, birinci bölüm Madde 20)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması, Bakılması ile
Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları  
BİRİNCİ BÖLÜM
Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması
MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:
a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.
b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.
c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.
ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.
d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.
Bu konularda barınaktaki çalışanlar, taşeron veterinerler, barınaktan sorumlu tüm belediye yetkilileri görevlerini ihmal etmekte, 5199 sayılı yasayı ise açıkça ihlal etmektedirler. 
Yetki sahibi makamınızdan konunun araştırılıp, tarafımıza kanuni süresi içerisinde bilgi verilmesini,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı durumların tespit edilmesini,
Tespit edilmesi halinde Görevi ihmalden, Yenimahalle belediyesi ve diğer sorumlular hakkında 4483 sayılı yasa gereği soruşturma açılması ve cezalandırılmaları hususunu talep ediyoruz.
Konunun takipçisi olduğumuzu belirtir ve yukarıda yazdığımız tarih ve saylı dilekçemize 4982 sayılı bilgi edinme ve 3071 saylı dilekçe hakkı kanunu gereği kanuni süresi içinde cevap ve bilgi  verilmesini arz ederiz.
Saygılarımla,Bugün Şeker imzanı bekliyor!

Şeker CAN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Y.MAHALLE BELEDİYESİ sokak ve parklardaki köpeklere ARTIK DOKUNMASIN». Şeker ve imza atan diğer 2.340 kişiye katıl.