Psikoloji Açıköğretim Olamaz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.

5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Psikoloji Açıköğretim Olamaz!


Psikoloji Lisans bölümünün Açıköğretim Fakültesinde açılması kabul edilemez.

Üniversitelere ve bölümlere yönelik bu uygulamalar, öğrencilerin planlarını ve geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Hâlihazırda üniversite eğitimi dahi bilimsellikten uzak bir şekilde ilerlerken ve Psikoloji bölümü bir dizi uygulama gerektiren ders içeriğine sahipken bölümün açıköğretime taşınması birçok sorunu beraberinde getirecektir.

İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından alınan bu karar geri çekilmeli ve kamuoyuna açıklama yapılmalıdır.