Çocuk Gelişimi Bölümüne AUZEF alımlarını durdurun.

Çocuk Gelişimi Bölümüne AUZEF alımlarını durdurun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
YÖK (YÖK) ve tarafına Beyzanur Şahiner bu kampanyayı başlattı

Uzaktan eğitim ile Çocuk Gelişimi Bölümüne sağlık lisansiyeri alımlarına son verilmesi gerekmektedir. 

Çocuk Gelişimi Bölümünde hizmet sunan kişiler 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, risk altında korunmaya muhtaç çocukların gelişimsel gereksinimlerini belirleyen, gerekli önlemler alınmasını sağlayan ve ailelere, topluma, profesyonellere hizmet sunan sağlık lisansiyerleridir. Bölümümüzde nitelikli eleman yetiştirilebilmesi ülkemizde eğitim kurumları ve sağlık kuruluşları için büyük önem arz etmektedir. Üniversitede lisans eğitimi alan öğrenciler hocalardan birbir hem teorik eğitim alarak, hem de sahada staj vb. uygulamalarla pratik yaparak öğrenim görmektedir. Aynı zamanda üniversitede sosyal alanda ve sağlık alanında araştırmalar yapıp bilimsel veriler toplayarak bilime katkı sağlamaktadır. Çocuk Gelişiminde uzaktan eğitim ile örgün eğitim görmenin bir fark yaratmadığını düşünmek uzaktan eğitimle hukuk okuyan birinin avukatlık yapmasını savunmaktan ya da uzaktan tıp eğitimi ile doktor olup ameliyatlara girebilmesinin sakıncasız olduğunu düşünmekten farksızdır. 

Çocuklar nasıl ki uzaktan eğitim gören bir doktorun, psikoloğun, pediatri uzmanının değerlendirmesine bırakılamazsa Çocuk Gelişimi Bölümüne de aynı bakış açısıyla bakılması gerekmektedir. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.