Asina pola protección da Foz do Miñor

Asina pola protección da Foz do Miñor

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Plataforma pola Protección da Foz do Miñor ha iniciado esta petición dirigida a Xunta de Galicia y

Enlace á páxina web da Plataforma pola protección da Foz do Miñor.

A Foz do Miñor é unha marisma formada polos esteiros dos ríos Miñor, Groba e Belesar ao desembocar na enseada de Baiona, que constitúen un ecosistema de humidal de enorme valor biolóxico e paisaxístico. Dende 1999 é unha zona Natura 2000, co obxecto de salvagardar os seus valores naturais.

Esta zona foi tamén un importante recurso marisqueiro e deu traballo a 76 persoas. En 1998 a Xunta de Galiza, declarou a zona de clase C por contaminación fecal, situación non corrixida e que persiste na actualidade. Leva 22 anos sendo inviable a súa explotación económica. Esta contaminación e a súa afectación á Rede Natura 2000, foi denunciada na Comisión de Peticións da UE no ano 2011 (No 920/2011), seguindo aberto o procedemento na actualidade.

Un recente estudo da Universidade de Vigo determinou que  “presenta unha situación análoga a un alcantarillado a ceo aberto, con enormes deficiencias na rede de saneamento, e múltiples entradas de augas fecais non depuradas”. Por tanto, e para corrixir esta situación, os abaixo asinantes esiximos:

1º.‐ Que as autoridades competentes leven a cabo todas as accións necesarias para eliminar a contaminación fecal na Foz do Miñor, como corresponde a un espazo natural protexido, que pertence á Rede Natura 2000 e é un importante banco marisqueiro.

2º.‐ A ampliación do espazo Rede Natura 2000 augas arriba, ata a ponte da Xunqueira, co que case duplicaría a súa superficie, tal e como fora proposto pola Consellería de Medio ambiente en 2008, pero que non se levou a cabo coa ampliación da Rede realizada en 2012.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas