#SavePeopleNotPlanes - Základní podmínky obnovy leteckého průmyslu

#SavePeopleNotPlanes - Základní podmínky obnovy leteckého průmyslu

Started
14 April 2020
Petition to
Vládě České republiky
Signatures: 162,582Next Goal: 200,000
Support now

Why this petition matters

Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Germany | Greece | International | Italy | Mexico | Portugal | Spain | Switzerland | The Netherlands | United Kingdom

Tato petice byla spuštěna ve spolupráci sítě Stay Grounded Network a iniciativy "55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?". Podpisy mezinárodní kampaně #SavePeopleNotPlanes se sčítají.

V době, kdy celý svět bojuje s virem a obrovské množství lidí přichází o práci a příjem, požadují zástupci leteckého průmyslu masivní a bezpodmínečné záchranné balíčky z peněz daňových poplatníků. Česká vláda, podobně jako vlády zahraniční, tuto podporu vážně diskutuje.

Poté, co přemůžeme COVID- 19, nesmíme dopustit, aby záchranné balíčky pro letecký průmysl umožnily návrat do neudržitelného způsobu, kterým fungoval před pandemií. Veškeré poskytnuté veřejné prostředky musí být podmíněny tím, že s nimi bude nakládáno ve prospěch řadových zaměstnanců a klimatu.

Naše požadavky:

  1. Pomáhat předně zaměstnancům
  2. Skutečná změna: přechod k cestování, které nezatěžuje planetu
  3. Neplatíte férově daně? Nečekejte záchranné balíčky!

Abychom dosáhli těchto společných cílů, budeme během příštích týdnů společně pracovat na zvyšování povědomí o těchto problémech a zintenzivňování politického tlaku. Tato petice je počátkem cesty - zůstaňte s námi a neváhejte se aktivně zapojit prostřednictvím newsletteru Stay Grounded.

----------------------------------------

Kompletní znění petice:

V době, kdy celý svět bojuje s virem a obrovské množství lidí přichází o práci a příjem, požadují zástupci leteckého průmyslu masivní a bezpodmínečné záchranné balíčky z peněz daňových poplatníků. Česká vláda, podobně jako vlády zahraniční, tuto podporu vážně diskutuje

V posledních letech se přitom ti samí představitelé leteckého průmyslu intenzivně bránili jakýmkoliv pokusům ukončit neférové daňové zvýhodnění tohoto sektoru a odmítali odpovídajícím způsobem přispět k úsilí snížení celkových emisí skleníkových plynů neboli výrazně snížit objem letecké dopravy.

Letecká doprava je nejen zodpovědná za 5 % - 8 % člověkem zaviněné změny klimatu, zejména v podobě častého létání menšiny nejbohatších, ale celý sektor neustále předpokládá další neudržitelný růst. Obrovské zisky, které v letectví vznikly během posledních desetiletí, šly přitom na úkor nízce placených řadových zaměstnanců a na úkor společného klimatu.

Zaměstnanci postižení stávající situací potřebují podpořit, ovšem nesmíme přitom dopustit, aby letecký průmysl privatizoval zisky, zatímco náklady spojené s krizí poneseme nadále my všichni napříč společností. Je třeba řešit strukturální problémy, kvůli kterým jsou naše společnost a hospodářství tak zranitelné a náchylné krizím, jako je ta aktuálně probíhající. V opačném případě bude naše zranitelnost dále narůstat stejně jako míra nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi i jejich regiony, a také závažnost klimatické nouze.

Poté, co přemůžeme COVID- 19, nesmíme dopustit, aby záchranné balíčky pro letecký průmysl umožnily návrat do neudržitelného způsobu, kterým fungoval před pandemií. Veškeré poskytnuté veřejné prostředky musí být podmíněny tím, že s nimi bude nakládáno ve prospěch řadových zaměstnanců a klimatu.


Naše požadavky:

  1. Pomáhat předně zaměstnancům
    Cílem záchranných balíčků v letectví by nemělo být zachraňování managementu a akcionářů, ale dlouhodobá ochrana pracovněprávních a zdravotních podmínek zaměstnanců v letectví a záruky, že všichni krizí postižení řadoví zaměstnanci dostávají základní příjem umožňující důstojné životní podmínky. 
  2. Skutečná změna: přechod k cestování, které nezatěžuje planetu Aby byla letectví přiznána podpora z veřejných peněz, musí s zavázat ke společnému cíli udržet nárůst globálních teplot pod 1.5 °C. Snížení emisí musí být absolutní, nikoliv založené na pochybných účetních mechanismech jako je kompenzace vyprodukovaných emisní ofsetováním nebo závislostí na biopalivech, která poškozují životní prostředí, potravinovou bezpečnost a vlastnická práva. “Zelené létání” je iluze, potřebujeme redukci letecké dopravy. Demokratické rozhodování a veřejné vlastnictví jsou zásadní pro spravedlivou obnovu. Vlády musí podporovat spravedlivý přechod: systémové změny v dopravních sítích, dostupnost udržitelné dopravy (zejména kolejové) a umožnění pracovníkům přejít z profesí závislých na fosilních palivech na důstojná klimaticky ohleduplná pracovní místa. 
  3. Neplatíte férově daně? Nečekejte záchranné balíčky! Není spravedlivé zachraňovat letecký průmysl z peněz daňových poplatníků, když tento průmysl neodvádí takřka žádné daně a je tak neférově zvýhodňován před nízkoemisními způsoby dopravy. Daňové výjimky musí skončit: aerolinky musí začít platit daň z leteckého paliva kerosinu a namísto věrnostních programů sbírání nalétaných mílí, které časté létání podporují, je na čase zavedení férových a progresivně-regulačních poplatků na omezení četnosti létání létání.


Je třeba využít současné neplánované přestávky v létání ke zbudování klimaticky-bezpečného dopravního sektoru a ke zvyšování odolnosti vůči budoucím krizím.

 

Support now
Signatures: 162,582Next Goal: 200,000
Support now