LÅT VRG JARLAPLAN STANNA!

LÅT VRG JARLAPLAN STANNA!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Hanna Ezeh started this petition to Viktor Rydbergs Stiftelse

Vi på Viktor Rydbergs Gymnasium Jarlaplan har fått reda på av Skolledningen, att VRG Jarlaplan inte längre kommer vara ett gymnasium utan bli en ny grundskola. Jarlaplans nuvarande 1:or och 2:or kommer därmed flytta till nya lokaler och kommer heta CAMPUS ODEN. Vi är ytterst besvikna då de trygga lokalerna, den mysiga stämningen och de stora fönstren med frisk luft var en av anledningarna till att vi elever valde att börja på Jarlaplan från första början.

Osäkerheten om hur allt kommer gå på den nya skolan är stor, och om vi ens kommer trivas i den allmänna miljön. Detta förväntas bli en förflyttning som kommer ske inom ett år!? Vi har precis blivit informerade om beskedet.

Att vi nu ska byta lokaler och helt radera Jarlaplansidentiteten, som tidigare, nuvarande och framtida elever är en del av, får oss att undra: vilka är vi ens?
Är vi bara några siffror i en databas? Det verkar iallafall så.

Så ni där ute som håller med om att det här är fel väg att gå, signera!!

DIN RÖST KAN GÖRA SKILLNAD!✊

Uppdatering: Eftersom ett så stort antal människor stöttat, hjälpt till och engagerat sig i att rädda vår kära skola VRG Jarlaplan, så kommer jag lämna över underskrifterna till Skolledningen.

När jag har lämnat över underskrifterna och fått svar kommer jag meddela er om hur eller om ledningen överhuvudtaget tagit hänsyn till ca 2000 personers röster (något som är demokratiskt rätt). 

Stort tack än en gång!

For english speakers, the approximate translation can be found in the document below:

https://docs.google.com/document/d/107jOLzImClhH_Hp9iBW1smU4RdHnXPT90CFuhvqFlkA/edit

/Hanna Ezeh från Klass 23D och all andra ledsna elever på Viktor Rydbergs Gymnasium Jarlaplan

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!