Victory

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU

This petition made change with 8,519 supporters!


Evropska unija je do sada aktivno pomagala studente i mlade iz Bosne i Hercegovine da se educiraju širom Evrope, i da steknu nova znanja koja bi primjenila u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara zbog subjektivnih razloga i radi prikupljanja sitnih političkih poena odbija da postane članica programa ERASMUS+ koji daje mladima iz BiH priliku da putuju i da se educiraju šriom Evrope. Mi dole potpisani tražimo POD HITNO od strane Vijeća ministara BiH da pristupi programu ERASMUS+, te da učini sve kako bi svi mladi iz BiH bez ozbra na nacionalnost imali priliku da steknu edukaciju u drugim državama Evrope. Bosna i Hercegovina je sastavni dio Evrope i teži ka tome da bude dio EU, i mi mladi tražimo od naših predstavnika da se angažiraju kako BiH ne bi postala crna rupa u Evropi.Today: Demokratski omladinski pokret is counting on you

Demokratski omladinski pokret needs your help with “Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU”. Join Demokratski omladinski pokret and 8,518 supporters today.