Victory

Trục xuất nhà cầm quyền Việt Nam ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

This petition made change with 534 supporters!


Kính thưa quý vị Trưởng Thượng, quý Nhân Sĩ Trí Thức, quý chiến hữu, quý Đồng Hương và quý Bạn.

Với tâm hồn của những người Việt Nam vẫn luôn nặng lòng với đất nước, chúng tôi, nhóm “Vietnam Human Rights Action Group”, đã thảo thỉnh nguyện thư trên mạng – Petition-On-Line về vấn đề Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống, tố cáo với Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, đề nghị họ trục xuất Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam ra khỏi Ủy Ban này vì Cộng Sản Việt Nam không đủ tư cách làm thành viên của Ủy Ban đáng kính này. Lý luận của chúng tôi dựa trên ngay chính bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được toàn thể thế giới chấp nhận và cũng là kim chỉ nam của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi phân tích và đối chiếu những sự thực đang xẩy ra ở Việt Nam với yêu cầu của từng điểm, từng đoạn trong Bản Tuyên Ngôn này. Với những chứng minh bằng Youtube, bằng hình ảnh qua Power Point PPS, thỉnh nguyện thư này nhất định sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Thực chất, bản Thỉnh Nguyện Thư thứ 2 này lại là câu trả lời cho Ủy Ban Nhân Quyền, khi họ trả lời Thỉnh Nguyện Thư thứ nhất (Petition-On-Line) của chúng tôi gửi đi vào tháng 2 năm 2014, và yêu cầu chúng tôi bổ túc thêm tài liệu cho họ trước khi họ nhóm họp để giải quyết khiếu nại thứ nhất của chúng tôi vào tháng 6 năm 2015 này.

Trong nỗ lực muốn giải trừ chế độ Cộng Sản bất nhân, dã man này, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được càng nhiều chữ ký càng tốt trước cuối tháng 5/2015, để sức mạnh của lá thư tăng cao hầu được Liên Hiệp Quốc giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn. Một khi Cộng Sản Việt Nam đã bị trục xuất, thì danh dự của họ sẽ bị lu mờ, một làn sóng bất mãn trên toàn quốc đối với nỗi nhục này sẽ nổ ra, và từ đó, không ai có thể tiên đoán được thay đổi gì sẽ đến với dân Việt.

Trân trọng kính chào,

Nhóm “Vietnam Human Rights Action Group”Today: Long is counting on you

Long Le needs your help with “Vietnam Human Rights Action Group: Lên án nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng”. Join Long and 533 supporters today.