Vicdani ret hakkı tanınsın

Kampanya Kapatıldı

Vicdani ret hakkı tanınsın

Bu kampanya 14.002 destekçiye ulaştı
Abdullah Gül (Cumhurbaşkanı) ve tarafına Vicdani Ret bu kampanyayı başlattı

Vicdani ret, kişinin dini inancı, ahlaki ilkeleri veya politik görüşleri nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini reddetmesidir. Bu hak Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerin, ayrıca TC Anayasası'nda düzenlenen Vicdan ve Din özgürlüğünün gereğidir.

Türkiye hariç Avrupa Konseyi ülkeleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, zorunlu askerliğin olduğu ülkelerin tamamında, vicdani retçiler için alternatif kamu hizmeti seçeneği sunulmaktadır. Böylece vicdani retçi, askerlik yerine kamusal, sivil, barışçıl hizmetlerde çalışmakta ve bu şekilde askerlikten muaf tutulmaktadır. 

Türkiye Anayasası'nda vicdan ve din özgürlüğü yer almasına rağmen, Askerlik Kanunu'yla askerlik, tüm erkek vatandaşlar için zorunlu kılınmıştır. Bu yasa vicdani retçileri görmezden geldiği gibi, hükümet de vicdani retçilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin bir düzenleme yapmamakta diretmektedir.

Türkiye mahkum olduğu tüm AİHM kararlarına ve Avrupa Konseyinin bu konuda yasal düzenleme yapma yönündeki sistematik taleplerine karşın, vicdani retçilerin yasal statüsüne ilişkin bir düzenleme yapmayarak onları ömür boyu sürecek bir hapislik veya firarilik durumuna sokmaktadır.

Birçok vicdani retçi, askerlik yapmayı reddettikleri için değişik suçlamalarla yargılanmakta ve cezaevine konmaktadır. Bu davalar, vicdani retçi için sonu gelmez bir kısır döngü şeklinde devam etmektedir. Vicdani ret hakkı tanınmadığı sürece bir vicdani retçi; ömür boyu bu yargılamalarla karşı karşıya kalma ve tekrar tekrar hapsedilme riski altındadır. 

Vicdani ret hakkının tanınması, ve bu suretle vicdani retçiler hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için bu kampanyaya destek verin.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 14.002 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş