Kampanya Kapatıldı

VETERİNER HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI

Bu kampanya 13.344 destekçiye ulaştı


TBMM Başkanlığına,

Son günlerde görsel ve yazılı basında TBMM’ye sevk edilen torba yasayla; sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Ve bu iyileştirmelerin Beşeri Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılar, Hemşire, Laborant vs. kapsadığı belirtilmektedir. Bu Konuda Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA da bu meslek grupları ile ilgili basında açıklamalar yapmıştır.

Hayvan Sağlığı alanında görev yapmakta olan Veteriner Hekimler ile Veteriner Yardımcı Sağlık Personeli (Tekniker, Teknisyen, Laborant vs.) Kanun taslağında belirtilmemiştir.

Oysa veteriner hekimler de 857 sayılı Kanun kapsamında beşeri hekimlerle birlikte “Sağlık Hizmetleri”' sınıfında aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır. 30 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Tam Gün Yasası”nda Veteriner Hekimler, Sağlık Hizmetleri çalışanı sayılmış ve Beşeri Hekimler gibi mesai dışında muayenehane açması engellenmişti.

Malumlarınız olduğu üzere Hayvan Sağlığı alanında görev yapan Veteriner hekimler, ve Yardımcı Sağlık Personeli,  hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında, ayrıca 200 den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütmektedirler. Veteriner Hekimler ve Hayvan Sağlığı Çalışanları çok zor şartlarda görevlerini yürütürken yaralanmalar ve ölümlere varan iş kazalarına maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle, daha önceden yılda 2 ay fiili hizmet zammı öngörülmüş iken 2008 yılında, Yasa değişikliği ile haksız bir şekilde bu fiili hizmet zammı kaldırılmıştı.

657 sayılı "Devlet Memurları Kanun”unun 152. Maddesi Zam ve Tazminatları belirlemektedir. Burada; Beşeri Hekimlerle Veteriner Hekimlerin aldığı tazminatlar eşittir. Bu tazminatlar, görevin önem ve niteliği ile eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

Bu gün taşrada 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, Veteriner Hekimlik Ve Beşeri Hekimlik uygulamaları birçok konuda ortak çalışma alanları oluşturmuşlardır. Ve Dünyada "Tek Sağlık" konsepti uygulamaları başlatılmıştır.

Sağlık hizmeti alanında, benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğin özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir. Bu aynı zamanda Anayasal bir haktır.

Ancak; Bu güne kadar yapılan tüm düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılacak özlük hakları düzenlemelerinde, hayvan sağlığı olanında çalışan personel de dahil edilmelidir. Aksi durumda Anayasaya aykırı bir düzenleme ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle, torba yasa ile yapılacak yeni düzenlemeye veteriner hekimler de dahil edilmelidir. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı Saygılarımla arz ederim.Bugün Yücel imzanı bekliyor!

Yücel özgezerim bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «VETERİNER HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI». Yücel ve imza atan diğer 13.343 kişiye katıl.