Steam en Català!

Petición cerrada

Steam en Català!

Esta petición ha conseguido 2153 firmas

Alex Climent ha iniciado esta petición dirigida a Valve Corporation

El català a Steam!

Steam és la plataforma de venda i distribució online de videojocs per PC més important de l'actualitat. Creat des de fa més de 10 anys per Valve, Steam té actualment més de 175 milions d’usuaris actius arreu del món.

Malauradament, tot i la implantació d’Steam als Països Catalans, el català no apareix com un dels idiomes esmentats a Steam. Això vol dir que:

a) no es pot navegar a través de la plataforma en català.
b) si has publicat un videojoc que inclou el català com a idioma seleccionable, no hi apareix a la descripció de l’idioma.

Amb la finalitat de normalitzar l'ús del català entre els aficionats de videojocs, volem recollir 50.000 signatures i enviar la següent petició a Valve:

Dear Sir or Madam,

I am writing to you on behalf of the Catalan gaming community who would like to include Catalan as one of the languages within Steam. In this sense, we would appreciate if Catalan was displayed in the languages menu of the games which support it and to be able to browse through your platform in Catalan.

Catalan is one of the 10 most spoken languages in Europe with over 11 million speakers throughout Spain, France and Italy. Our language is 1000 years old and it is commonly used in every field in Catalonia (Spain), including education, media, and Internet.

Thank you for considering our request.

With our warmest regards,

Traducció:

Estimat senyor o senyora,

Us escric de part de la comunitat catalana de videojocs que vol incloure el català com una de les llengües de Steam. En aquest sentit, apreciaríem si el català es mostres al menú d'idiomes dels jocs que l'admeten i poder navegar per la vostra plataforma en català.

El català és una de les 10 llengües més parlades d'Europa amb més de 11 milions de parlants a tot Espanya, França i Itàlia. La nostra llengua té més de 1000 anys d'antiguitat i s'utilitza habitualment a tots els àmbits de Catalunya (Espanya), inclòs l'educació, els mitjans de comunicació i Internet.

Gràcies per considerar la nostra sol·licitud.

Amb les nostres millors salutacions,

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 2153 firmas