Nedovolte zničení veřejného Muzea jména Nikolaje Rericha!

Petition Closed

Nedovolte zničení veřejného Muzea jména Nikolaje Rericha!

This petition had 260,167 supporters
Николай Сологубовский started this petition to Prezidentu Ruské Federace V. V. Putinu

English | deutsch español | italiano | български | беларуская | latviešu | 
中文 | по-русски |

Význam kulturního dědictví významného ruského umělce Nikolaje Rericha je obrovský, což je potvrzeno různými zemí světa. Zahrnuje víc než 7000 obrazů, desítky literárních, vědeckých a filozofských děl. Mírotvůrci a humanistické nápady Nikolaje jsou bezcenným vkladem v ruskou a světovou klenotnici kultury. Akademik D.S. Lichačev říkal Rerichovi „vůdce kultury celosvětového významu“ a ministr kultury A.A. Avdeev – „největší humanista XX seleti“.

S uvědoměním si významu dědictví N. K. Rericha pro země, vláda SSSR v roce 1989 podpořila iniciativu jeho mladšího syna Svjatoslava o předání dědictví z Indie do Ruska s cílem založit v Moskvě Museum jména N. K. Rericha. Byly zohledněný dvě hlavní podmínky Svjatoslava Rericha: a to, že museum musí byt veřejnou instituci a to, že musí byt umístěn ve statku Lopuchinych. Poskytnutí těchto garanci bylo podloženo příslušnými doklady. Svjatoslav Rerich na bázi tohoto veřejného Musea jména N. K. Rericha založil Mezinárodní centrum Rerichů (MCR), a daroval MCR svoji část dědictví jeho slavných rodičů.

Mezinárodní centrum Rerichů  nezklamal očekávání svého zakladatele.  Během 24 let, díky aktivní veřejné a mecenášské podpoře, bez koruny prostředků ze strany vlády, MCR obnovil skoro zničený statek Lopuchinych a vybudoval muzeum světového úrovně. MCR prováděl movité výstavy obrazů N. K. Rericha a S. N. Rericha v Rusku a zahraniční (které jíž navštívilo víc než 4 mil. lidí), pořádával každoroční mezinárodní vědecké konference a vedl rozsáhlou vydavatelskou činnost, (již vydáno víc než 200 knih), vydával taky časopis  „Kultura a čas“ (který získal významné ocenění  „Zlatý fond tisku“), uspořádával přednášky,  festivaly národní tvořivosti, výstavy moderních umělců-kosmistu a jiné. Fungování MCR je oceněná významnými mezinárodními, státními a veřejnými odměny a je uznána největšími mezinárodními organizacemi (OSN, UNESCO, „Europa Nostra“ a jinými).

Ale, jak se objevilo, významné dosažení nejsou garanci bezpečnosti a stability fungování veřejného Musea v Rusku. V současnou dobu Museum je na hranici přerušení své existencí:

- Ministerstvo Kultury, s předsedou jménem V. R. Mědicynskyj, se snaží sebrat MCR dědictví Rerichů, čímž chce zničit Museum.

- Departament nemovitosti Moskvy během mnoha let neposkytuje MCR slevy na nájem statku Lopuchinych, kde je umístěn Museum, kvůli čemu dluh z nájemného již činí 24 mil. rublu. (Kolem 15 mil. kč)

- hlavní mecenáš Musea byl zbaven možnosti pro podporu, a Museum s tím se zůstal bez prostředků k další existencí.

Proto se obracíme k Prezidentu Ruské Federací V. V. Putinu s výzvou nedovolit zničení veřejného musea N. K. Rericha a poskytnout Museu podporu: zachránit jeho jako veřejnou institucí, předat jemu statek Lopuchinych na neomezené použití a poskytnout finanční podporu ze strany vlády. 

Vyzíváme všech nelhostejných lidí připojit se k naší výzvě a rozšířit ji mezi svými kolegy a přátele. Společnými úsilí zachráníme Museum N. K. Rericha pro kulturu Ruska a celého světa! 

Petition Closed

This petition had 260,167 supporters

Share this petition