Petition Closed

Nedovolte zničení veřejného Muzea jména Nikolaje Rericha!

This petition had 261,014 supporters


English | deutsch español | italiano | български | беларуская | latviešu | 
中文 | по-русски |

Význam kulturního dědictví významného ruského umělce Nikolaje Rericha je obrovský, což je potvrzeno různými zemí světa. Zahrnuje víc než 7000 obrazů, desítky literárních, vědeckých a filozofských děl. Mírotvůrci a humanistické nápady Nikolaje jsou bezcenným vkladem v ruskou a světovou klenotnici kultury. Akademik D.S. Lichačev říkal Rerichovi „vůdce kultury celosvětového významu“ a ministr kultury A.A. Avdeev – „největší humanista XX seleti“.

S uvědoměním si významu dědictví N. K. Rericha pro země, vláda SSSR v roce 1989 podpořila iniciativu jeho mladšího syna Svjatoslava o předání dědictví z Indie do Ruska s cílem založit v Moskvě Museum jména N. K. Rericha. Byly zohledněný dvě hlavní podmínky Svjatoslava Rericha: a to, že museum musí byt veřejnou instituci a to, že musí byt umístěn ve statku Lopuchinych. Poskytnutí těchto garanci bylo podloženo příslušnými doklady. Svjatoslav Rerich na bázi tohoto veřejného Musea jména N. K. Rericha založil Mezinárodní centrum Rerichů (MCR), a daroval MCR svoji část dědictví jeho slavných rodičů.

Mezinárodní centrum Rerichů  nezklamal očekávání svého zakladatele.  Během 24 let, díky aktivní veřejné a mecenášské podpoře, bez koruny prostředků ze strany vlády, MCR obnovil skoro zničený statek Lopuchinych a vybudoval muzeum světového úrovně. MCR prováděl movité výstavy obrazů N. K. Rericha a S. N. Rericha v Rusku a zahraniční (které jíž navštívilo víc než 4 mil. lidí), pořádával každoroční mezinárodní vědecké konference a vedl rozsáhlou vydavatelskou činnost, (již vydáno víc než 200 knih), vydával taky časopis  „Kultura a čas“ (který získal významné ocenění  „Zlatý fond tisku“), uspořádával přednášky,  festivaly národní tvořivosti, výstavy moderních umělců-kosmistu a jiné. Fungování MCR je oceněná významnými mezinárodními, státními a veřejnými odměny a je uznána největšími mezinárodními organizacemi (OSN, UNESCO, „Europa Nostra“ a jinými).

Ale, jak se objevilo, významné dosažení nejsou garanci bezpečnosti a stability fungování veřejného Musea v Rusku. V současnou dobu Museum je na hranici přerušení své existencí:

- Ministerstvo Kultury, s předsedou jménem V. R. Mědicynskyj, se snaží sebrat MCR dědictví Rerichů, čímž chce zničit Museum.

- Departament nemovitosti Moskvy během mnoha let neposkytuje MCR slevy na nájem statku Lopuchinych, kde je umístěn Museum, kvůli čemu dluh z nájemného již činí 24 mil. rublu. (Kolem 15 mil. kč)

- hlavní mecenáš Musea byl zbaven možnosti pro podporu, a Museum s tím se zůstal bez prostředků k další existencí.

Proto se obracíme k Prezidentu Ruské Federací V. V. Putinu s výzvou nedovolit zničení veřejného musea N. K. Rericha a poskytnout Museu podporu: zachránit jeho jako veřejnou institucí, předat jemu statek Lopuchinych na neomezené použití a poskytnout finanční podporu ze strany vlády. 

Vyzíváme všech nelhostejných lidí připojit se k naší výzvě a rozšířit ji mezi svými kolegy a přátele. Společnými úsilí zachráníme Museum N. K. Rericha pro kulturu Ruska a celého světa! Today: Николай is counting on you

Николай Сологубовский needs your help with “V. V. Putinu: Nedovolte zničení veřejného Muzea jména Nikolaje Rericha!”. Join Николай and 261,013 supporters today.