Petition Closed

Låt Ungdomens Hus vara kvar på Svartbäcksgatan 32

This petition had 6,076 supporters


Hösten 1983 formulerades tanken om ett ungdomshus styrt av ungdomar, för ungdomar. 'Aktionsgruppen för ungdomens hus' startades och snart hade allt från kommunfullmäktige, uppsalapolisen och övriga fritisgårdar uttryckt sin sin tro på ett framtida Ungdomens Hus som en "socialt fostrande, brottsförebyggande och demokratiskt främjande organisation".

Dokumentärfilmen Kampen för Huset berättar historien om Husets tillkomst.

Nu står Huset inför en ny kamp. Kampen om att få vara kvar på Svartbäcksgatan 32. Vi har i flertal år önskat renovering och handikappanpassning av det gamla huset. Nu när det äntligen ska ske riskerar vi att bli utkastade! Huset hyrs av kommunen för vår verksamhet, men en renovering kommer antagligen innebära en höjd hyra, samtidigt som företaget FL Invest vill köpa huset då de äger fastigheterna intill.

Sedan 1983 har Ungdomens hus varit en unik kraft i Uppsalas ungdomskultur. Ungdomar som tillsammans på ett demokratiskt vis skapar en drogfri mötesplats för en meningsfull fritid där varje individ kan få utlopp för sin kreativitet, utvecklas, ta ansvar och med hjälp av andra ungdomar förverkliga sina idéer.

Vi kommer inte acceptera några andra besked än att förutsättningslöst få fortsätta driva vår verksamhet på Svartbäcksgatan 32! Föreningens historia och verksamhet är så tätt sammanvävd med lokalerna att flytta föreningen i dagsläget skulle innebära en dödsdom. För att få vara kvar behöver vi visa kommunen att Ungdomens Hus är en ovärderlig tillgång för staden som är värd att investera i och inte en kostnad som ska trimmas bort!

Denna namninsamling är en del av ett bredare arbete för att visa beslutsfattarna om vikten av att Ungdomens Hus ska få fortsätta existera och ha sin verksamhet i våra lokaler på Svartbäcksgatan 32!Today: Ungdomens Hus is counting on you

Ungdomens Hus needs your help with “Uppsala Kommun: Låt Ungdomens Hus vara kvar på Svartbäcksgatan 32”. Join Ungdomens Hus and 6,075 supporters today.