Universidad sin prostitución #UniversidadSinProstitución

Victoria

Universidad sin prostitución #UniversidadSinProstitución

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1723 firmas!
Rosa Arcos ha iniciado esta petición dirigida a Julio Abalde (Reitor da Universidade de A Coruña) y

A prostitución é unha das violencias máis extremas que se exerce contra as mulleres.  Solicito a túa sinatura para poñer de manifesto o noso rexeitamento diante da celebración dunhas “Xornadas sobre Traballo Sexual” que organizan na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña los días 19 e 20 de setembro.

É inaceptable que o alumnado universitario reciba mensaxes positivas dunha actividade que vulnera os dereitos humans das mulleres e que é incompatible coa igualdade. 

A PROSTITUCIÓN é unha actividade ilícita no noso país, NON É TRABALLO, É EXPLOTACIÓN.

---------------------------

La prostitución es una de las violencias más extremas que se ejerce contra las mujeres. Solicito tu firma para poner de manifiesto nuestro rechazo ante la celebración de unas "Jornadas sobre Trabajo Sexual" que organiza la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña los días 19 y 20 de septiembre. 

Es inaceptable que el alumnado universitario reciba mensajes positivas de una actividad que vulnera los derechos humanos de las mujeres y que es incompatible con la igualdad. 

LA PROSTITUCIÓN es una actividad ilícita en nuestro país, NO ES TRABAJO, ES EXPLOTACIÓN.

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1723 firmas!

Comparte esta petición