Petición cerrada

United Nations: force Spain to respect Human Rights on Catalans vote next Oct.1st.

Esta petición ha conseguido 3.579 firmas


(English follows)

Sr. Guterres, Secretari General de les Nacions Unides,

Deveu estar informat de la determinació del poble de Catalunya, conjuntament amb les seves institucions democràtiques, Parlament i Govern, de celebrar un Referèndum d’Autodeterminació el proper 1 d’Octubre així com dels impediments que el Govern de l’Estat Espanyol hi està posant.

A més d’informar-vos dels greuges que els catalans patim per exercir la Democràcia, us escrivim per demanar que les Nacions Unides faci valer la seva autoritat sobre el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, aprovat per l’Assemblea General el 16 de Desembre de 1966 i ratificat per l’Estat Espanyol mitjançant la publicació al BOE núm. 103 del 30 d’abril de 1977. Com molt bé sabeu, el primer article del Pacte estipula que tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. I el poble de Catalunya exercirà aquest dret el proper 1 d’Octubre.

Malgrat la ratificació de l’Estat Espanyol i la promesa del seu cap d’Estat, el Rei Joan Carles, de complir amb el Pacte, observar-lo i fer que es compleixi, el Govern Espanyol està dificultant aquest dret del poble Català mitjançant l’incompliment de la seva pròpia llei, tot abolint de facto l’autonomia política i econòmica de la Generalitat de Catalunya, així com amb l’incompliment, de manera flagrant, d’altres drets com el de la inviolabilitat del correu, el dret d’expressió i d’informació, el dret de reunió i associació pacífica, el dret a un recurs efectiu, a l’honor, a la seguretat en les comunicacions, a la igualtat i a la no discriminació per motius ideològics.

Tot i les males arts de l’Estat Espanyol, el poble Català porta anys manifestant-se i exigint els seus drets de manera absolutament pacífica, tot sortint al carrer, cada 11 de Setembre, milions de persones, gent gran, gent jove i famílies senceres. El Govern Català porta anys, també, intentat un referèndum d’Autodeterminació acordat amb el Govern Espanyol sense èxit, obtenint sempre un NO com a única resposta, que l’ha portat, sense cap altre remei, a la convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya el proper 1 d’Octubre.

Li demanem respectuosament, doncs, que vegi l’error de l’Estat Espanyol en la seva actitud d’absoluta manca de respecte vers la Democràcia i el Drets Humans declarats amb el Pacte. També li demanem que exigeixi l’Estat Espanyol que deixi d’atacar els drets fonamentals dels Catalans i que aturi l’obstaculització del normal exercici del dret d’Autodeterminació que el poble Català exercirà el proper 1 d’Octubre.

---------------------- English --------------------- 

Mr. Guterres, Secretary-General of the United Nations,

We wish to update you on the desire of the people of Catalonia, along with its democratic institutions, government and parliament, to hold a Self-Determination Referendum on October 1st of this year. We know that you are aware of the obstacles the Spanish government is placing in the way of this vote.

With this letter, besides informing you of these events and of the harsh treatment of the Catalan people, we urgently request that the United Nations assert its authority based on the International Covenant on Civil and Political Rights, which was approved by the General Assembly on December 16th, 1966, and later ratified by Spain and made public on the BOE 103, April 30th, 1977. As you well know, the first article of the Pact stipulates that all countries have the right of self-determination. The people of Catalonia wish to assert this right on October 1st.

Despite that ratification, together with the promise of the former King, Juan Carlos I, to observe the terms of the Pact, the current Madrid government is denying the rights of the Catalan people. The government is even disrespecting its own Constitution and procedures by its de facto abolishment of the political and economic autonomy of the Catalan Government (Generalitat de Catalunya).

Not only is Spain breaking its own laws, it is also flagrantly breaching other internationally recognized rights such as the inviolability of the mails, freedom of expression (for individuals and the media), freedom of information, and the right to peaceably assemble in protest.

In the face of this behaviour from Madrid, we, the Catalan people, have been rallying in an consistently peaceful manner to demand our rights. Every September 11th (our National Day) we have filled the streets with millions of citizens of all ages from all corners of our nation. The Catalan government has been trying for decades to reach an agreement with the Spanish Government on a Self-Determination Referendum, yet every request to begin talks has been denied. This constant NO has led the Catalan Parliament with no choice but to call for a Self-Determination Referendum of Catalonia on October 1st.

We respectfully ask you to impress upon the Government of Spain the mistake they are making by holding on to this immovable attitude of refusal, which demonstrates a total lack of respect towards Democracy and Human Rights. And we ask that you call on Spain to stop interfering with the fundamental rights of the Catalan people, and to permit them to decide the political future of Catalonia on voting day, October 1st.Hoy: Robert cuenta con tu ayuda

Robert Garrigos necesita tu ayuda con esta petición «United Nations: United Nations: force Spain to respect Human Rights on Catalans vote next Oct.1st.». Únete a Robert y 3.578 personas que ya han firmado.