Przeludnienie - wprowadźmy wiążąco ogólnoświatową regulację narodzin!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.


More languages

Abyśmy przetrwali, pilnie potrzebne jest wprowadzenie ogólnoświatowych regulacji narodzin w celu ochrony natury!
Dobry lekarz leczy swego pacjenta skutecznie i długofalowo, diagnozując prawidłowo przyczynę choroby, a następnie zwalczając dolegliwości w zalążku, aby usunąć je możliwie jak najtrwalej. Wskutek wyeliminowania czynnika chorobotwórczego pacjent zostaje wyleczony i wraca do zdrowia - lekarz wykonał więc swą pracę prawidłowo i dobrze. Jednakże lekarz, który zna przyczynę fizycznych lub psychicznych dolegliwości pacjenta, ale mimo jednoznacznej diagnozy nie podejmuje żadnych kroków zaradczych, postępuje nieopatrznie, nieodpowiedzialnie, a nawet pogardliwie wobec ludzi, gdyż mimo posiadania głębszej wiedzy, leczy wyłącznie objawy dolegliwości, skutkiem czego uzależnia chorego od siebie oraz wzbogaca się kosztem jego cierpienia.

Podobnie rzecz przedstawia się w wypadku „stanu zdrowia” naszego ojczystego świata. Jesteśmy odpowiedzialni za Ziemię, za wszelkie istniejące na niej życie oraz całą naturę tejże przepięknej planety. Nasza Ziemia choruje coraz intensywniej wskutek przeludnienia. Wywoływane przez nie skutki polegają na powodowanym zwiększoną emisją CO2 efekcie cieplarnianym. Obecnie doznajemy już niszczycielskich następstw pod postacią zmian klimatu, coraz częstszych katastrof naturalnych, anomalii pogodowych, wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, klęsk głodu, wojen, wędrówek ludów itd.

W sferze międzyludzkiej skutki przeludnienia widoczne są pod postacią powszechnej degeneracji ludzi, zaniku wartości, niszczenia stosunków międzyludzki oraz wielu innych nieszczęść. Rządzący, politycy i pozostałe osoby ponoszące odpowiedzialność, do których należą w zasadzie wszyscy ludzie z osobna, nie postępują zazwyczaj jak myślący odpowiedzialnie i współczujący „lekarz” pacjenta imieniem Ziemia. Zamiast tego nadal jedynie dyskutuje się i rozmawia, jak choćby ostatnio na światowym szczycie klimatycznym w 2012 roku w Dosze.

Mądrzy i odpowiedzialni rodzice dbają o to, aby zapewnić swym dzieciom życie godne człowieka. Troszczą się więc, aby zapewnić każdemu z potomków dostateczną ilość pożywienia, zdrowe środowisko oraz życie w harmonii, miłości, pokoju i wolności. Rodzice są świadomi tego, że nie powinni płodzić więcej dzieci, niż byłoby to odpowiedzialne i rozsądne, całkowicie zgodnie z życiową maksymą: „Co zanadto, to nie zdrowo”.

Wspólnota światowa postępuje jednak, mimo posiadania głębszej wiedzy, wbrew rozsądkowi oraz niszczy swą przestrzeń życiową, pożywienie i środowisko naturalne, a tym samym godność człowieka, harmonię, pokój i życie samo w sobie. Lekceważy ona prawa życia i natury oraz napędza lawinowy wzrost ogólnoświatowego przeludnienia.

Dlatego wszyscy odpowiedzialni ludzie muszą pojąć i mówić o tym publicznie, że główna przyczyna wszystkich wielkich nieszczęść na Ziemi tkwi w horrendalnym i obejmującym cały świat przeludnieniu, skutkiem którego ludzkości grozi uduszenie się – chyba że sięgnie ona po jedyne działające od strony przyczynowej antidotum, a mianowicie po obowiązujące na całym świecie, restrykcyjne, ale humanitarne kontrole narodzin! Kwestia oczywistej przyczyny wszelkich niszczących życie i środowisko następstw, a mianowicie gigantycznego przeludnienia Ziemi, nie była poruszana otwarcie również w trakcie ostatnich konferencji klimatycznych, dlatego też nie zdecydowano się na podjęcie skutecznych działań pod postacią regulacji urodzin, które mogłyby jeszcze złagodzić skutki zmiany klimatu.

Apel o podjęcie działań do wszystkich rządzących, polityków i osób ponoszących odpowiedzialność we wszystkich dziedzinach na świecie:
Ludzie wskutek ich destrukcyjnego dla środowiska zachowania ponoszą ogromną współwinę za grożącą nam katastrofę klimatyczną, której rozmiar w najgorszym wypadku cofnie całą ludzkość technicznie i świadomościowo do poziomu epoki kamiennej lub doprowadzi nawet do jej całkowitego wyniszczenia. Życie w swej całości oparte jest na naturalnym prawie przyczyny i skutku, tylko że człowiek w swej głupocie i obojętności nie chce go pojąć, ani zgodnie z nim postępować, a mogłoby to uchronić go przed wieloma nieszczęściami.

Obecnie pilnie konieczne są poczucie rzeczywistości, rozwaga, rozsądek i konsekwentne działanie dla dobra środowiska naturalnego oraz ochrony naszej planety, która jest naszym ojczystym światem. Dla rządzących oraz polityków i ponoszących odpowiedzialność we wszystkich dziedzinach ludzi dawno już nadszedł czas na działanie. Mówcie Państwo w końcu publicznie o konieczności ogólnoświatowych regulacji narodzin i dążcie do jak najszybszego uchwalenia i ogłoszenia praw, które ograniczą długofalowo wzrost przeludnienia oraz zredukują trwale ludność na świecie.

Apel do wszystkich ponoszących odpowiedzialność ludzi u wszystkich sterów władzy:

Nie zabiegajcie Państwo w walce przeciwko grożącej katastrofie klimatycznej o to, aby jedynie zwalczać objawy katastrofy klimatycznej, lecz określajcie Państwo w końcu źródło nieszczęścia jego właściwym mianem jako „przeludnienie” oraz dążcie Państwo do wprowadzenia ogólnoświatowych i rygorystycznych regulacji narodzin. Jedynie dzięki temu możliwe będzie być może zapobieżenie fatalizmowi katastrofy klimatycznej, o ile zwalczana będzie jej przyczyna, a mianowicie ogólnoświatowe przeludnienie.


W celu podpisania petycji należy wypełnić pola imię (Vorname), nazwisko (Nachname), E-Mail , wybrać kraj,  miasto (Stadt) ,kod (Postleitzahl).. Zaznaczenie „Unterschrift und Kommentar nicht öffentlich auf der Petitionsseite anzeigen“ spowoduje iż podpis NIE będzie widoczny publicznie na stronie petycji. Należy zatwierdzić poprzez kliknięcie w „Petition unterschreiben”