Birleşmiş Milletler - Dünyayı Kurtarın - Doğumları Şimdi Durdurun!

Birleşmiş Milletler - Dünyayı Kurtarın - Doğumları Şimdi Durdurun!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!

Achim Wolf hat diese Petition an United Nations gestartet.

(Burada daha fazla dil.)
Doğayı korumak ve hayatta kalmamız için dünya çapında bir doğum durağı 
acilen gereklidir!
İyi bir doktor, bir hastalığın nedenini doğru bir şekilde teşhis ederek ve ardından hastalığı mümkün olduğunca kalıcı olarak ortadan kaldırmak için hastalıkla kökünden mücadele ederek hastasını etkili ve sürdürülebilir bir şekilde tedavi eder. Hastalığa neden olan faktörü ortadan kaldırarak hasta tekrar iyileşir ve sağlıklı olur - doktor işini düzgün ve iyi yaptı. Bununla birlikte, bir hastanın fiziksel veya psikolojik rahatsızlığının nedenini bilen, ancak net bir teşhise rağmen bu konuda hiçbir şey yapmayan bir doktor, ihmalkar, sorumsuz ve nihayetinde insanlık dışı davranır, çünkü daha iyi değerlendirmesine rağmen, yalnızca hastalığın semptomlarını tedavi eder. Böylece hastayı tedavi eder, kendine bağımlı hale getirir ve acılarından kendisini zenginleştirir.
Aynι benzerlik dünyamızın "sağlık durumu" içinde gecerlidir. Dünyanιn üzerinde var olan tüm yaşamdan ve bu güzel gezegenin tüm doğasından sorumluyuz. Dünyamız, aşırı nüfusun sonuçlarından dolayi, giderek daha fazla acı çekiyor. Bundan dolayı ortaya çıkan sonuçlar, artan CO2 emisyonlarının neden olduğu sera etkisine dayanmaktadır. Şimdi bunun yıkıcı etkilerini iklim değişikliği, artan doğal afetler, fırtınalar, volkanik patlamalar, depremler, kıtlıklar, savaşlar, göçler vb. şeklinde yaşıyoruz. 
Kişilerarası alanda, aşırı nüfusun sonuçları, insanların genel bir yozlaşması, değerlerin kaybı, kişilerarası ilişkilerin yıkımı ve çok daha fazlası şeklinde kendini gösterir. Hükümetler, politikacılar ve diğer sorumlu kişiler, temelde her insan buna dahildir, çoğunlukla sorumsuz davranır ve dünyanın düşünceli ve şefkatli “hekimi” gibi hareket etmezler. Bunun yerine, en son Doha'daki 2012 Dünya İklim Zirvesi'nde olduğu gibi, insanlar sadece tartışmaya ve konuşmaya devam ediyor. Akıllı ve sorumluluk sahibi bir çift, çocuklarına düzgün bir yaşam sunmak için can atar. Her yavruları için yeterli beslenme, sağlıklı bir çevre ve uyum, sevgi, barış ve özgürlük dolu bir yaşam sağlamakla ilgilenir. Ebeveynler hayatın “fazlası sağlıksız” bilgeliği doğrultusunda sorumluluk sahibi ve mantıklı olandan daha fazla çocuk yapmamaları gerektiğinin bilincindedirler.
Ancak dünya topluluğu, tüm akla karşı daha iyi yargısına karşı hareket ederek, yaşam alanını, gıdasını ve çevresini ve bununla birlikte insan onurunu, uyumunu, barışını ve yaşamını yok eder, yaşamın ve doğanın yasalarını hiçe sayar ve küresel aşırı nüfusu artırarak daha büyük sayılara tasir. 
Bu nedenle, sorumluların tümü, dünyadaki tüm büyük kötülüklerin ana nedeninin korkunç küresel aşırı nüfusta yattığı gerçeğini kabul etmeli ve bu konuda kamuoyu önünde açıkça konuşmalıdır, yoksa insanlık sonuç olarak boğulma tehditiyle karşı karşıyadır - eğer tek nedensel panzehire başvurmadıkça, yani dünya çapında geçerli kısıtlayıcı ama insancıl doğum kontrolleri! Yaşama ve çevreye zarar veren tüm etkilerin bariz nedeni, yani dünyanın insanlar tarafından aşırı nüfus artışı, önceki iklim konferanslarında da açıkça ele alınmamıştı, bu nedenle doğum düzenlemeleri şeklinde etkili önlemler kabul edilmedi, bu düzenlemeler iklim değişikliğinin sonuçlarını zayflata bilirdi.
Tüm yöneticilere, politikacılara ve dünyanın her yerindeki tüm sorumlulara eylem çağrısı:
Çevreye zarar veren davranışları nedeniyle insanlar, en kötü durumda tüm insan ırkını teknik ve bilinçli olarak Taş Devri düzeyine geri atabilecek ve hatta onu tamamen yok edebilecek olan iklim felaketinin tehdit edici sonuçlarında büyük bir suç ortağıdır. Tüm yaşam, doğal neden-sonuç yasasına dayanır, yalnızca aptallığı ve kayıtsızlığıyla insan bunu kabul etmek istemez ve kendisinden büyük bir zararı önleyebileceği şekilde hareket etmek istemez.
Şimdi acilen ihtiyaç duyulan şey, çevrenin iyiliği ve ana dünyamız olan gezegenimizin korunması için bir gerçeklik duygusu, anlayış, akıl ve bunun sonucunda eylemdir. İktidardakilerin yanı sıra politikacılar ve her alanda sorumlu olanlar için harekete geçme zamanı çoktan geldi. Son olarak, dünya çapında doğum düzenlemelerinin gerekliliği hakkında alenen konuşun ve uzun vadede nüfus artışını sınırlayacak ve dünya nüfusunu kalıcı olarak azaltacak yasaları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçirmeye ve yürürlüğe koymaya çalışın.

Tüm güç kollarından sorumlu olanlara çağrı şudur:
Yaklaşan iklim felaketine karşı mücadelede, sadece iklim felaketinin semptomlarıyla mücadele etmeye çalışmayın, nihayetinde kötülüğün kökenini gerçek adıyla “aşırı nüfus” olarak adlandırın ve küresel ve katı doğum düzenlemeleri için çabalayın. Aslında, iklim felaketinin en kötüsü, belki de ancak nedeni olan küresel aşırı nüfusla mücadele edilirse önlenebilir.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!