Uluabat Gölü'nü kurtaralım

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Suya karışan atıklar, göldeki azot ve fosfor oranını artırdığı için algler çoğalıyor. Alglerin çoğalması suda yaşayan ve gölden balık yiyen insanlar dahil tüm canlılara zarar veriyor.

Dünyada ender bulunan canlı çeşitliliğine sahip Uluabat Gölü'nü kurtaralım.

Yapılması gereken en önemli şey atıkların doğal sulara karışmasının önüne geçebilmek. Bunun için yetkilileri gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.