Postani deo promene i podrži inicijativu: Obrazovanje za 4.0 revoluciju

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Postani deo promene koja će našoj deci pružiti priliku da jednog dana žive u pametnoj zemlji! Mi se zalažemo za:

  1. Uvođenje učenja zasnovanog na projektima u obrazovni sistem Srbije
  2. Besplatno visoko obrazovanje za sve građane i građanke Srbije
  3. Decentralizaciju obrazovanja – svaki grad u Srbiji koji ima +100.000 stanovnika mora da ima svoj Univerzitet, jer će u narednim godinama samo univerzitetski gradovi biti u prilici da privuku i zadrže talentovane mlade ljude!

Više informacija o inicijativi: http://obrazovanje4revoluciju.rs/