Tuzla’da yunus parkı ve hayvanat bahçesi istemiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


#TuzlaMarinaHayvanHapishanesi: "Hayvanat bahçesi için dünyanın en vahşi hayvanlarını getirmeyi planlıyoruz. 100 metre tüneli olan büyük bir akvaryum da yapıyoruz." (Hürriyet Gzt - 7 Şubat 2015 - www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28147677.asp)

Bu sözler, çocukların merakını ve hayvan sevgisini sömürmek üzerine türlü yalanlarla kurgulanan hayvan hapishanelerini, birer övünç kaynağı ve reklam malzemesi gibi kamuoyuna duyuran Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar'a ait.  

Yıllardır süren mücadele sonunda yunus gösteri merkezleri ve hayvanlı sirklerin kapatılmasını hep birlikte TBMM gündemine taşımışken;

Tuzla halkının tepkilerini hiçe sayarak Bayraktar İnşaat ve Via Properties tarafından yürütülen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından desteklenen 350 milyon dolarlık Tuzla Marina ve AVM projesinde (ViaPort Marina) yunus gösteri merkezi, hayvanat bahçesi ve tematik akvaryum planları acilen projeden çıkarılmalıdır! 

Tuzla çapında meydana getirdiği ekolojik tahribatın ve tüm dengeleri bozacak büyük çaplı betonlaşmanın yanı sıra, deniz ve kara memelilerinden sürüngenlere, köpek balıklarından tropik balıklara kadar hayvanların doğuştan sahip olduğu özgürce yaşam hakkını ellerinden alarak onları birer sergi malzemesine dönüştürecek olan bu projenin;

. İstanbul’daki 3. yunus parkı olmasına,

. Hayvan sömürüsü üzerinden yürütülen eğlence ve ticaret anlayışının hayvanat bahçeleri ve tematik akvaryumlar gibi 21.yy’da yeri olmayan hayvan hapishaneleriyle daha fazla yaygınlaşmasına,

. Sermaye gruplarının rant odaklı projelerini dayatarak kentsel bütünlüğü daha fazla bozmasına engel olmak için yaşam savunucuları olarak çağrımızı yineliyoruz:

Kent, doğa ve yaşam haklarına karşı çok sayıda suçu bir arada barındıran, hayvan tacirlerinden yana taraf olduğu açık olan ve sermaye gruplarının menfaatleri doğrultusunda şekillenen bu proje, barındırdığı etik ve hukuki sorunlar nedeniyle acilen iptal edilmelidir.

Hayvan sömürüsüne ve ticaretine hizmet etmeyecek, bölgenin doğal ve sosyal bütünlüğünü bozmayacak ve kamusal alanları iktidar-sermaye işbirliğiyle daha fazla gasp etmeyecek şekilde, bu alanların en kısa sürede kentsel dönüşüm ve mega projeler üzerinden sürdürülen rant çarkından çıkarılmasını, bölge halkına kulak verilmesini istiyoruz.

Türlü gerekçelerle insan menfaatleri uğruna hayvan haklarını yok sayan, hayata geçmeden önce demokratik bir zeminde tartışmaya açılmayan ve Tuzla'yı "soylulaştırma" hedefi güden bu dev projeyi durdurmak için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz!

. Doğayı ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını metalaştıran bu proje hakkında 20 Eylül 2014 tarihinde resmi kurumlara yaptığımız ve TBMM Çevre Komisyonu üyelerine gönderdiğimiz, fakat yanıt alamadığımız ilk resmi başvurumuz için http://www. yunuslaraozgurluk.com/tuzla- marina-projesi-avm-bayraktar- yunus-parki-protesto ve el altından yürütülen yunus gösteri merkezine dair video için: https://youtu.be/7QaMPYxrkEE 

. Tuzlalıların yerel örgütlenme oluşturarak başlattığı, kamuoyunda ses getiren “Tuzla Sahiline Dokunma” mücadelesini takip edip eylemlere destek vermek için: www.facebook.com/ tuzlasahilinedokunma #TuzlaSahilineDokunma

 

  

  10