Kampanya Kapatıldı

"Tutuklu gazetecilere özgürlük"

Bu kampanya 1.247 destekçiye ulaştı


TUTUKLU GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK

Türkiye kritik bir dönemeçten geçiyor. Basın da çok sıkıntılı ve zor bir dönem yaşıyor. Basın hiç bu kadar baskı altına alınmamıştı; ölümler, gözaltılar, tutuklamalar, davalar, işten atılmalar, kapatmalar, sansürlemeler, yasaklar, hakaretler, tacizler ve tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Tüm bunları yaşayarak görüyoruz. Çoğunun tanığıyız, sanığıyız, mağduruyuz.

 "Halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı adına basın özgürlüğünü dürüst biçimde kullanmak" gazetecinin temel ilkesidir. Tam da bu ilkeden hareketle gazeteci, her şeyden önce halka karşı sorumludur ve bu uğurda mesleğini icra eder. Gazetecinin sınırlarını, sorumluluklarını, görevlerini ve özgürlüklerini iktidarlar değil meslek ilkeleri belirler.

Haberi ölümü pahasına halka duyurmayı kendine ilke edinen gazeteciler bugün baskı altında. İktidar ve yakınları, gazeteciler üzerinden baskıyı sistematik bir hale getirdi. Kendisi gibi düşünmeyen her düşünceden gazeteci hedefe konuldu. "Ağır bedeller ödettirmek" için denenmeyen yol, başvurulmayan yöntem kalmadı. Türkiye'de gerçeklere en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde gazetecilik faaliyeti yapılamaz duruma çekildi ve basın özgürlüğü vahim bir şekilde zemin kaybetti. 

Bugüne kadar birçok gazeteci, "örgüt üyesi", "örgüt propagandası", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "devlet sırrı", "gizliliğin ihlali", "devlet görevlilerini hedef göstermek" ve "casusluk" gibi hiçbir dayanağı olmayan gerekçelerle tutuklandı. İşte bu tabloyla Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında her geçen zaman geriliyor.

Demokrasinin en temel ölçülerinden olan basın özgürlüğünün ayaklar altına alındığı Türkiye'de doğru yolu bulmanın şüphesiz ilk adımı tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasıdır. Gazeteciye, habere ve düşünceye  özgürlük hepimize lazım.

 Bu gerçekler ışığında Özgür Gazeteciler Cemiyeti olarak başlattığımız "Tutuklu gazetecilere özgürlük" imza kampanyamız kapsamında tüm tutuklu gazeteci meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını, hukuk dışı soruşturmalara son verilmesini, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.Bugün Özgür Gazeteciler Cemiyeti imzanı bekliyor!

Özgür Gazeteciler Cemiyeti bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Tutuklu gazetecilere özgürlük @adalet_bakanlik». Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve imza atan diğer 1.246 kişiye katıl.