Kampanya Kapatıldı

Turizmde Çalışanlara Turizm Diploması Zorunluluğu Getirilsin!

Bu kampanya 5.030 destekçiye ulaştı


“Turizm Cenneti” ülkemizde içinde Turizm kelimesi geçen 20’den fazla bölüm, bu bölümleri içerisinde barındıran yüzden fazla üniversite ve bu bölümlerden mezun on binlerce nitelikli turizmci vardır. Fakat neredeyse tüm turizm işletmelerinde turizm mezunu olmayan ve turizm ile hiçbir alakası olmayan kişiler çalıştırılmaktadır. Bu durum on binlerce turizm mezununun önünü tıkamakta ve alınan diplomaları tabir-i caizse “İşe yaramaz” kılmaktadır.

Şahsım adına ben hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl süren, Türkiye’nin en iyi turizm eğitimini veren üniversitelerden birisi olan Boğaziçi Üniversitesinden İngilizce dilinde eğitim alarak mezun oldum ve bunun yanında 1 dönem de Almanya’da Öğrenci Değişim Programından yararlanarak son derece donanımlı bir şekilde mezun oldum. Bu bölümü hiç okumayan turizmle alakası olmayan insanların gerek yönetici gerekse orta ve alt seviye işçi olarak otellerde ve turizm işletmelerinde çalışmalarında bir engel, bir diploma zorunluluğu olmadığı için bu insanlar turizm mezunları yerine tercih edilmiş ve aldığım eğitim, verdiğim emekler, yaptığım finansal harcamalar ve geçen yıllarım ziyan olmuş gerek maddi gerekse manevi anlamda hayatımı, hedeflerimi ve hayallerimi çok olumsuz yönde etkilemiştir ve maalesef benim gibi mağdur olan on binlerce turizm mezunu insan bulunmaktadır. 

Otel ve Turizm İşletmelerinin “ucuz iş gücü” düşüncesi ve onları turizm mezunu istihdam etmeye zorlayıcı yasal bir zorunluluk olmaması, ayrıca bu kişilerin daha az maaş talep etmeleri ve olumsuz ve kötü şartlarda çalışmaya karşı çıkamadıkları için tercih edilmektedirler. Yani turizm mezunu nitelikli, iş bilen turizmci kişiler yerine bir haftalık eğitimlerle ve iş başında deneme-yanılma ile işi öğrenen kişileri işe almakta turizmi ve turizmin geleceğini bu tip turizmle alakası olmayan insanlara bırakmaktalar. İşin daha da kötü tarafı bu turizm dışı kişiler ezilerek, yıpratılarak ve yasal kanunlara uymayan şartlar ve çalışma koşullarında çalıştırıldıkları için bu kişiler zaman içinde sektörde yükseldiklerinde yaşadıkları olumsuzlukları eğitimli turizm mezunlarına da yaşatmak istemekte ve nitelikli turizm mezunlarının sektörden kaçışına sebep olmaktadır. İşletmelerdeki yönetici ve çalışan profillerini incelediğimizde sektör çalışanlarının %90’dan fazlasının turizm mezunu olmadığını görüyoruz. Bu durum ülkemizdeki turizmden beklenen atılımı gerçekleştirememizin sebeplerini apaçık ortaya koymaktadır.

Ayrıca özel sektörü terk etmek zorunda bırakılan turizm mezunlarına devlet tarafından da üvey evlat muamelesi yapılmakta ve hiçbir kamu kuruluşuna ataması yapılmamaktadır. Kendi bakanlığında dahi çalışmasına izin verilmeyen turizm mezunları kaderine terk edilmiştir. Oysa Turizm Lokomotifi olabilecek ülkemizin turizmdeki sorunlarının çözümü ve turizm atılımı ancak “turizm vizyonu” olan turizm eğitimi almış mezunlarla gerçekleşebilir. Bu bağlamda ülkemizin bacasız fabrikası turizm sektörünün, 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için, turizm mezunlarına hem özel sektörde, hem de kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyacı vardır.

Tüm bu sorunlar ve daha birçok farklı olumsuzluklardan dolayı Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine olan ilgi son derece azaltmış ve gençlerde “Bu bölümü okumasam bile ilerde hiçbir şey olamazsam zaten turizm sektöründe çalışmamda bir engel yok” algısını oluşturmuş, mesleğe olan inancın, isteğin yok olmasına ve potansiyel turizm öğrencisi olabilecek bu gençlerin otelcilik ve turizm meslek lisesi eğitiminden uzaklaşmalarına sebep olmuştur.

Tüm bu sorun ve sebeplerden ötürü hem biz turizm mezunlarının verdiği emeklerin boşa gitmemesi, hedeflerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz ve bize istihdam alanları yaratılması için hem de ülkemizin turizmine katkı sağlamamız ve turizmin beklenen atılımı gerçekleştirmesi için devletimizin gerekli yasal düzenlemeleri yapması, yani;

  1. Otel ve Turizm İşletmelerinde çalışmak için Turizm Diploması şartı getirmesi ve yapılacak işe göre ortaöğretim, ön lisans ya da lisans diplomasını şart koşması,
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İşletme bölümü mezunlarının atanabildiği her alanda Turizm İşletmeciliği mezunlarının da aynı şekilde atanabilmesi, yani bizlere kamu kuruluşlarında yer açılması,
  3. Turizm İşletmelerindeki çalışma saatleri ve koşullarının sıkı bir şekilde denetlenmesi, ucuz iş gücü anlayışının yıkılması ve turizm mezununu vasıfsız işçilerden ayıran maddi imkânların yurt dışındaki turizm ülkeleri örnek alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç duymanız halinde her türlü işbirliğinde seve seve bulunacağımı belirtir, taleplerimizin devletimizin ilgili birimleri tarafından karşılanacağı inancıyla saygılarımla arz ederim.

Bahadır Kaya

https://www.facebook.com/groups/TurizmMucadelePlatformu/

https://twitter.com/Turizm_MucadeleBugün Bahadır imzanı bekliyor!

Bahadır Kaya bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Turizmde Çalışanlara Turizm Diploması Zorunluluğu Getirilsin!». Bahadır ve imza atan diğer 5.029 kişiye katıl.