Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde uygulamalı eğitim istiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri olarak derslerimizi sadece teorik olarak değil bunun yanında pratik olarak işlemek istiyoruz.

Mühendislik Fakültesi'nin özellikle Makine Mühendisliği Bölümünde neredeyse hiç laboratuvar dersinin yapılmaması, derste öğrenilen teorik bilginin uygulamalı olarak öğrenciye gösterilmemesi öğrenciye ezber yeteneği dışında bir şey kazandırmamakla birlikte çeşitli kaynaklardan kolayca bulunabilecek bilgileri zorla ezberlemek zorunda bırakılarak sınavlara girmekteyiz. Derslerde teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri rahatlıkla internet ortamında öğrenebilmekteyiz. Bu sebepten öğrenciler okuldan uzaklaşmakta bunun yanında Makine Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere bölümlerimizin ve fakültemizin prestiji hem üniversitemiz içinde hem de ülke çapında düşmektedir. 

Üniversitenin var olan kaynaklarını biraz da mühendislik fakültesine işlevsellik kazandırmak adına kullanması, gerekli laboratuvar malzemelerinin, makinelerin temin edilerek, var olanlarının bakımlarının yapılıp onarılmaları öğrenciler olarak bizim temel isteklerimizdendir. Uygulamalı dersler arttırıldıkça öğrencilerin derslere ilgisi ve bilgilerin akılda kalıcılığı artmakta, öğrencinin iş hayatına daha donanımlı ve tecrübeli girmesini sağlamaktadır. Mühendislik Fakültesinin bulunduğu yerleşkenin çevre şartlarının iyileştirilmesi, yaşam alanlarının ve güvenliğinin arttırılması, kapı denetiminin sağlanması konuları da yok sayılamaz ihtiyaçlardandır.

Bu konuda üniversitemiz rektörlüğünün ve fakülte yönetimimizin, biz mühendislik öğrencilerinin yanında olacağına ve söylenen sorunlara çözüm getireceğine inandığımız için bu kampanyayı başlatıyoruz.

Saygılarımızla.