For tildelingen av Nobels fredspris til J. Assange og E. Snowden

Petition Closed

For tildelingen av Nobels fredspris til J. Assange og E. Snowden

This petition had 8,682 supporters
Union Populaire Républicaine started this petition

Vi, undertegnede, som opptrer som medlemmer av hele mennesket,

Da erkjenner at verdighet, iboende til alle medlemmer av den menneskelige familie, og deres like og umistelige rettigheter, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

Da Verdenserklæringen om menneskerettigheter, vedtatt ved resolusjon 217 A (III) på 10 desember 1948 på FNs generalforsamling, høytidelig erklærer at ”framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål”,

Da ifølge artikkel 12 i Verdenserklæringen, ”Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse”,

Da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,

Da Julian Assange, borger av Australia, datamaskin spesialist og online aktivist, grunnlegger, redaktør og talerør av Wikileaks, handle i samsvar med de sentrale prinsippene i Menneskerettighetserklæringen, stadig jobbet for å gi gratis tilgang til alle innbyggerne of the World til typer av informasjon som ikke er helt under statlig kontroll eller påvirkning av økonomisk makt,

Da erkjenne sine handlinger i favør av en fri tilgang til informasjon og hans kamp mot sensur, fikk Julian Assange flere verdenskjente utmerkelser, blant som:
     - ”Media Award 2009” fra Amnesty International (selv Fredsprisvinner 1977),
     - På ”Index on Censorship Award 2008” fra The Economist avisen,
     - Sydney fredssenter gylne medaljen for ”å opprettholde individets rett til kunnskap”,

Da Edward Snowden, amerikansk statsborger, datamaskin spesialist og tidligere ansatt i USAs etterretning tjenester, i samsvar med etikk og sentrale prinsipper i FNs menneskerettighet, utleveres til allmennheten eksistensen av:
     - En generalisert system av eksterne metadata fangst av telefonsamtaler i USA,
     - Et verdensomspennende system for avlytting inn på Internett privat kommunikasjon, hemmelighet overvåket av den amerikanske regjeringen gjennom et overvåkningsprogram kalt PRISM,
     - Et lignende system overvåket av den britiske regjeringen kalt TEMPORA,

Da hele fellesskapet av dataeksperter og etterretningstjenester anser denne informasjonen helt overbevisende,

Da Regjeringen i USA, langt fra å nekte den informasjonen som Edward Snowden sluppet til hele verden, har implisitt bekreftet sin autentisitet ved å straffeforfølge hans nasjonale statsborger, anklaget ham for spionasje, tyveri og ulovlig bruk av offentlige midler,

Da denne informasjonen ble ansett som alvorlige nok av regjeringen i Tyskland Forbundsrepublikken til blant annet offisielt be de britiske og amerikanske myndigheter forklaringer på ins og outs av PRISM og tempora avskjæring systemer, gjennom sin Justisdepartementet,

Da disse hemmelige, universell og systematisk avlytting og avskjæring systemer, verdslige krenke på sentralt prinsipp for personvernet til kommunikasjon, og dermed krenke artikkel 12 i nevnte Verdenserklæringen om Menneskerettighetene,

Da varsling allmennheten av disse systemene som forerunning tegn på en skremmende verden, basert på global overvåkning av alle mennesker, i likhet med den som er avbildet i George Orwell prospektiv roman 1984, må Edward Snowden være takket som en velgjører for menneskeheten,

Da Nobels komiteen rettspraksis har alltid vært å tildele Nobels fredspris til verdenskjente mennesker for deres spesifikke fredelige handlinger for å fremme menneskerettigheter respekt,

Da Nobels fredspris komiteen har tildelt Nobels fredspris i særdeleshet til:
     - Andrej Sakharov i 1975 for ”sin kampanje i favør av menneskerettigheter”, til tross for protester fra sitt eget land myndigheter,
     - Amnesty International i 1977 ”for sin kamp i favør av menneskerettigheter og respekt for Verdenserklæringen om menneskerettigheter”,
     - Barack Obama i 2009 ”for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid”,
     - Liu Xiaobo i 2010 ”for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter” på tross av protester fra sitt eget land myndigheter,

Da Nobels komiteen har også ofte vært opptatt av å gi Nobels fredspris til menneskerettighetsaktivister som personlig sikkerhet og frihet sto på spill, regner med Nobels fredspris til de facto gi dem immunitet,

Da herrene Julian Assange og Edward Snowden har betydelig og fredelig jobbet i favør av menneskerettigheter henseender, frihet av informasjon og frihet for kommunikasjon hemmelighold på et globalt nivå, og at denne gjerning gjør dem kvalifisert til Nobels fredspris,

Da i øyeblikket personlig sikkerhet og frihet til herrene Julian Assange og Edward Snowden er umiddelbart og alvorlig truet av amerikanske myndigheter og at tildeling dem Nobels fredspris ville beskytte dem, som i sin egen tid Nobels fredspris beskyttet Andrei Sakharov, Lech Walesa, Desmond Tutu, Aung Saung Suu Kyi, Dalai Lama, Liu Xiaobo, etc. fra andre statlige myndigheter fordømmelse,

offisielt og formelt be:

     - Thorbjørn Jagland, norsk Nobelkomiteen president,
     - Kaci Kullmann Five, norske Nobelkomiteen Vice-President,
     - Inger-Marie Ytterhorn, medlem av Den Norske Nobelkomite,
     - Berit Reiss-Andersen, medlem av Den Norske Nobelkomite,
     - Gunnar Stålsett, memberof Den Norske Nobelkomite,

og Geir Lundestadt, norske Nobelkomiteen sekretær,

å tildele Nobels fredspris i 2014 sammen til Julian Assange og Edward Snowden ”for sin fredelige kamp i favør av den umistelige retten av mennesker til frihet av informasjon og total hemmeligholdelse av sin korrespondanse, ifølge fortalen og artikkel 12 i Verdenserklæringen om menneskerettighetsdomstolen høytidelig vedtatt av FNs organisasjon”.

Pétition en français

Петиция пo русский

Petición en espanol

Petition in English

Petição em Português

Petition auf deutsch

Petizione italiana

Türkçe olarak Dilekçe

Petskribo en Esperanto

Petition Closed

This petition had 8,682 supporters

Share this petition