Atcelt Re:Baltica kā Facebook oficiālo faktu pārbaudītāju.

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Re:Baltica Re:Check 25. martā tika izvēlēts kā oficiālais Facebook faktu pārbaudītājs. Tas nozīmē, ka tagad tas ir tieši Re:Baltica lēmums, vai Facebook atrodamais materiāls ir patiesība vai viltus ziņas. Citāts no Re:Baltica raksta par šo:

Kad faktu pārbaudītājs puspatieso vai nepatieso ziņu izpēta, publicē par to rakstu un attiecīgu norādi, Facebook algoritms būtiski samazina tās izplatību. Tas aptur izdomājumu izplatīšanos un samazina cilvēku skaitu, kuriem tiek attēlotas šīs ziņas. Arī Facebook lapām un interneta vietnēm, kas atkārtoti izplata viltus ziņas, tiek samazināta redzamība, un tiek liegta iespēja gūt ieņēmumus un reklamēties. Kad ieraksts tiek atzīmēts kā nepatiess, Facebook arī brīdina cilvēkus, kas to redz vai ar to cenšas dalīties, ka šis ieraksts ir atzīmēts kā nepatiess.

Uzreiz pēc šī stāšanās spēkā, vairāki video tika atzīmēti kā "Nepatiesa Informācija" vai "Daļēji nepatiesa informācija". Tādejādi pēc ReBaltica lēmuma konkrēto video izplatība un pieejamība tika stipri ierobežota.

Satversmē 100. pantā ir minēts:
Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Tāpat ari žurnālistikas ētikas kodekss nosaka 1.2 punkts nosaka:
Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Ja arī Tu uzskati, ka nepieciešams atcelt Re:Baltica Re:Check kā Facebook oficiālo faktu pārbaudītāju un patiesības lēmēju, paraksties.

Šajā video stāstu par to plašāk:
https://www.facebook.com/gaismastimeklis/posts/900716660352483