Επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα

Επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα

Started
December 6, 2019
Petition to
Signatures: 1,352Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

Το 2ο και το 4ο Γυμνάσιο Αλίμου συνεργάζονται κατά το φετινό σχολικό έτος για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος (project) με θέμα «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα».

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές μας, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, να γνωρίσουν τα ιστορικά στοιχεία για την απομάκρυνση των μαρμάρων από την Ακρόπολη και την τελική τους έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και να ευαισθητοποιήσουν και κινητοποιήσουν τις μαθητικές κοινότητες της χώρας και του εξωτερικού με στόχο τη διεκδίκηση της επιστροφής των μαρμάρων στον φυσικό τους χώρο. Πιστεύουμε ότι η επιστροφή αυτή θα συνιστά την αποκατάσταση του δικαίου απέναντι σε ένα μνημείο πολιτισμού παγκόσμιας εμβέλειας, που, επιπλέον, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα και το λαό μας.

Με την αυγή του 19ου αιώνα, το 1800, ο λόρδος Έλγιν, πρεσβευτής της Μεγάλης Βρενανίας στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε ζωγράφους και τεχνίτες του στην Αθήνα, για να σχεδιάσουν και να πάρουν εκμαγεία από τα γλυπτά της Ακρόπολης, και ιδιαίτερα του Παρθενώνα. Αρχικός στόχος ήταν να δημιουργήσει ο Έλγιν αντίγραφα για να διακοσμήσει την έπαυλή του στη Βρετανία.

Λίγο αργότερα όμως ο Έλγιν επωφελείται από τη σύσφιγξη των σχέσεων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με τη Βρετανία και βάζει μπροστά ένα νέο σχέδιο: Όχι πια αντίγραφα αλλά τα πρωτότυπα: Να αφαιρέσει γλυπτά από τον Παρθενώνα και άλλα μνημεία της Ακρόπολης και να τα εντάξει στην προσωπική του περιουσία. Γι’ αυτή τη δουλειά όμως δεν πήρε ποτέ άδεια-φιρμάνι από τον Σουλτάνο (όπως ψευδώς ισχυρίζονταν στη συνέχεια Βρετανοί αρμόδιοι), παρά μόνο μια φιλική επιστολή από τον προσωρινό αντικαταστάτη του Μεγάλου Βεζίρη. Κι αυτή όμως δεν του έδινε άδεια να αποσπάσει και να στείλει στο εξωτερικό τμήματα των αρχαίων μνημείων, παρά μόνο να τα κατεβάσει για να σχεδιαστούν καλύτερα και να τα τοποθετήσει κατόπιν στη θέση τους. Όμως, βασισμένος ανάμεσα στ’ άλλα και σε δωροδοκίες των τοπικών αξιωματούχων, ο Έλγιν οργάνωσε την αποστολή με πλοία των «μαρμάρων», κυρίως του Παρθενώνα.

Από τη ζωφόρο του Παρθενώνα αφαίρεσε τους 56 από τους 97 σωζόμενους λίθους. Από τις μετόπες του τις 15 από τις 48 σωζόμενες. Τέλος, από τις 28 σωζόμενες μορφές των αετωμάτων έστειλε στη Βρετανία τις 19.

Με τόσα χρήματα που ξόδεψε σε «δώρα», ο Έλγιν δεν είχε πια την οικονομική δυνατότητα να αξιοποιήσει τη συλλογή του και, στο τέλος, την πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση. Στα 1816 τα «μάρμαρα του Παρθενώνα» τοποθετήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, όπου υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός λαός, αλλά και πολλοί Βρετανοί διανοούμενοι καθώς και η βρετανική κοινή γνώμη (σύμφωνα με δημοσκόπηση) θεωρούν πως τα «μάρμαρα» πρέπει να επιστραφούν στον τόπο τους. Όμως, η βρετανική κυβέρνηση και το Μουσείο αρνούνται σθεναρά, θεωρώντας πως αποκτήθηκαν νόμιμα και είναι ιδιοκτησία τους. Πέρα από την ανυπολόγιστη αξία (και όχι μόνο χρηματική) των «μαρμάρων», φοβούνται πως μια επιστροφή τους στην Αθήνα θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και για άλλες παρόμοιες διεκδικήσεις από πολλές χώρες που στο παρελθόν δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε παρόμοιες ενέργειες της βρετανικής υπερδύναμης. Για να καταπραΰνει κάπως αυτόν τον φόβο, το ελληνικό κράτος, από την εποχή της αείμνηστης υπουργού Μελίνας Μερκούρη, δηλώνει πως δεν διεκδικεί την επιστροφή καμιάς άλλης ελληνικής αρχαιότητας παρά μόνο των τμημάτων που αποσπάστηκαν από τον Παρθενώνα, διότι η απομάκρυνσή τους κατέστρεψε την ενιαία εικόνα ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της ανθρωπότητας.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε κι εμείς την επιστροφή των «μαρμάρων του Παρθενώνα» στην Αθήνα διότι:

·        Η αφαίρεσή τους από τον ναό ήταν παντελώς παράνομη.

·        Η απόκτησή τους από την βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου συνιστά αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

·        Η διατήρησή τους σε άλλον τόπο, και μάλιστα σε άλλη χώρα, καταστρέφει την ενότητα του μνημείου («παγκόσμιας κληρονομιάς» κατά την Unesco).

·        Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει αποδείξει ότι τα σεβάστηκε όπως έπρεπε, εφόσον έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις κακής συντήρησης αλλά και ανεπανόρθωτων ζημιών.

·        Στην Αθήνα υπάρχει το υπερσύγχρονο Μουσείο Ακροπόλεως, ακριβώς απέναντι από τον φυσικό τους χώρο.

Θεωρούμε, τέλος, ότι η επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο τους θα είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα συμβολικής σημασίας για την πατρίδα μας, καθώς επίκεινται οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821.

 

Αν συμφωνείτε με τα παραπάνω και θέλετε να ενισχύσετε αυτήν την προσπάθεια, μπορείτε να υπογράψετε:

.......

And for our native speakers

This academic year, the 2nd and 4th Gymnasiums of the city of Alimos (Athens, Greece) are collaborating   on an educational and cultural school project titled “The Parthenon Sculptures”.

 

Through a variety of activities, the goal of this project is for our students to get to know the historical elements regarding the removal of the Sulptures  from the Acropolis and  their  exhibit in the British Museum. Our aim is to also raise awareness and motivate school communities in Greece as well as other countries, to rally for  the return of the marbles to their place of origin. We not only believe their return will be testament  to the restoration of rule of law regarding a monument of world culture , but it will also have a particular meaning  for our country and our people.

 

At the turn of  the 19th century, in 1800, Lord Elgin, ambassador of Great Britain to Constantinople (Istanbul), sent painters and craftsmen to Athens, to design and create copies of the original Acropolis marbles , and more specifically the  Parthenon Sculptures . Lord Elgin’s initial goal  was to create copies to decorate his mansion back in Great Britain.

 

However, sometime later, Lord Elgin took advantages of the relations between the Ottoman Empire and Great Britain and initiated a new plan: Not to make copies but to take the originals ie.  remove the marbles from the Parthenon and other parts from the Acropolis and include them in his personal collection. Interestingly, he never got permission from the Sultan (as British officials falsely claimed later), but only a friendly letter from the Sublime Porte. Even this official decree  did not allow him to remove any parts of the Marbles and send them abroad, but only to take down  the Marbles, so that better copies can be designed, and then put them back. But Lord Elgin, having bribed local officials, organized the shipment of the marbles , mainly  with the Parthenon Sculptures and sent them to Great Britain.

 

From the Parthenon Frieze he removed 56 out of 97  pieces. From the Metopes of the Parthenon he removed 18 out of  48 . Lastly , from the remaining 28 figures of Pediments he sent 19 of them to Great Britain.

 

Facing financial difficulties  , Lord  Elgin couldn’t  afford to keep his collection and a finally  sold it to the British government.  Since 1816, the Parthenon Sculptures have been on display at the British Museum.

 

The Greek state, the Greek people, many British intellectuals believe the marbles should be returned . The  British public is largely in favour of returning the Sculptures to Athens. But, the British Government and the British Museum decline to do so, claiming that they are acquired legally and are considered their property. Apart from the significant value (and not only financially) of the “Marbles”, they are concerned that their return to Athens will set  a precedent  for other similar claims by many countries, which, in  the past, didn’t have the power to deal with such actions of the British superpower. In order to mitigate  this fear the Greek state has clarified  that it doesn’t claim the return of any other ancient Greek artifacts, but only the parts that were removed from the Parthenon, since their removal destroyed the united image of one of the most important monuments in the history of humanity and  as was continuously voiced by the Minister of Culture,  the unforgettable,  Melina Merkouri.

 

Based on all the above we ask for the repatriation  of the  Parthenon Sculptures  to Athens.

 

- Their removal from the temple is considered illegal.

- The acquisition from the British government and the British Museum of London suggests acceptance of crime products.

- Their preservation in another place, and more importantly in another country, destroys the unity of the monument (a UNESCO World Heritage Site).

- The British Museum has not proven that it respected them properly, as there have been complains of wrong maintenance causing  irreparable damage.

- Athens has a state-of-the-art Museum, the  Acropolis Museum , situated just across the Parthenon.

 

Finally, we believe  that the repatriation of the marbles will be  highly  symbolic for our country, since in 2021 we will be commemorating  200 years since the Greek War of Independence in  1821.

 

If these you agree with us and you want to support our effort kindly sign the petition.

 

 

Support now
Signatures: 1,352Next Goal: 1,500
Support now